Aktualności

for. archiwum KSOW
for. archiwum KSOW

„Miodowe lato” w Zarzeczewie

W niedzielę (12 sierpnia) zapraszamy do Zarzeczewa k. Włocławka na pszczelarską imprezę „Miodowe lato”. Podczas imprezy zaplanowano konferencję pn. „Jak skutecznie chronić rodziny pszczele przed chorobami i zatruciem pestycydami” oraz towarzyszące konferencji warsztaty, ukazujące życie pszczół, obejmujące zagadnienia chorób, na jakie zapadają oraz traktujące o właściwym stosowaniu pestycydów w uprawach rolnych i ogrodach.

 

Choroby i złe stosowanie pestycydów wpływają na ograniczenie populacji pszczoły miodnej, co jest powodem stałego zmniejszania zapylenia plantacji i skutkuje spadkiem plonowania roślin, a także ogranicza bioróżnorodność i różnorodność genetyczną roślin. Ponieważ poziom wiedzy rolników, czy właścicieli ogrodów i ogródków na ten temat jest niewystarczający, stąd potrzeba stałego dokształcania.

 

Program konferencji:

11.00 – Wprowadzenie – mgr inż. Stanisław Piątkowski, KPODR w Minikowie

11.15 – 12.15 – „Stan rodzin pszczelich w Polsce oraz rola pszczół w przyrodzie”,  prof. dr hab. Jerzy Demetraki-Paleolog, Katedra Zoologii, Ekologii Zwierząt i Łowiectwa, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

12.15 – 12.35 – Przerwa kawowa

12.35 – 13.35 – „Jak właściwie leczyć warrozę, błędy, które popełniają pszczelarze podczas leczenia”, dr hab. n. wet. Krystyna Pohorecka, Zakład Chorób Pszczół, Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy Puławy

13.35 – 14.35 – „Właściwy dobór i stosowanie pestycydów na plantacjach”, dr Grzegorz Pruszyński, Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy Poznań

14.35 – 15.05 – Podsumowanie i dyskusja

 

Warsztaty przeznaczone są dla trzech grup odbiorców: dzieci i młodzieży,  pszczelarzy oraz rolników i właścicieli ogrodów. Podczas imprezy „Miodowe lato” będzie można zakupić tegoroczne miody, lokalne specjały, poznać atrakcje oferowane przez okoliczne wsie.

Organizatorem imprezy jest Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Oddział w Zarzeczewie. Projekt dofinansowano ze środków Unii Europejskiej, w ramach pomocy technicznej PROW 2014-2020, z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

 

Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Toruniu

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

10 sierpnia 2018 r.