Aktualności

Fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP
Fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

Mieszkańcy regionu w liczbach

Jest nas w Kujawsko-Pomorskiem nieco ponad 2 miliony, większość mieszka w miastach (ale to wieś ma dodatnie saldo migracji), najliczniejszą grupą wiekową są trzydziestolatki – wynika z najnowszego opracowania Głównego Urzędu Statystycznego. Region w statystyce

 

Mieszkanki regionu stanowią nieco większą (52 proc.) grupę niż mieszkańcy. Więcej pań mieszka w miastach (111 na każdych 100 mężczyzn) niż na wsi (99 na 100). To odzwierciedlenie trendów obecnych w całym kraju i w innych miejscach Europy – kobiety żyją dłużej i częściej wybierają miejskie życie.

 

Statystyka dzieli standardowo populację na trzy grupy wiekowe, zdefiniowane poprzez relację wobec aktywności ekonomicznej: osoby w wieku przedprodukcyjnym (0-18 lat), w wieku produkcyjnym (aktywności zawodowej) i wieku poprodukcyjnym (emerytalnym). Prawie 63 procent z nas to ludzie w wieku profesjonalnej aktywności, młodsi to mniej niż 20 proc., starsi 18 proc. Żyjemy dłużej, rodzi nas się coraz mniej, dlatego społeczeństwo regionu się starzeje – w 2010 roku na każdą setkę młodych przypadały 82 osoby w wieku emerytalnym, pięć lat później proporcja wyniosła 100 do 105. Szacuje się, że w 2050 roku, kiedy mediana wieku wyniesie 52 lata, grupa przyszłych pracowników będzie dwukrotnie mniej liczna niż grupa seniorska.

 

W bardziej szczegółowej siatce wiekowej widać jeszcze inne prawidłowości – największą grupą są trzydziestolatki (30-34 lata i 35-39 lat) oraz odpowiadające wiekowo pokoleniu ich rodziców grupy  55-59 i 60-64 lata.

 

Także u nas zauważalne jest obserwowane w Polsce od lat zjawisko przenoszenia się na wieś, zwłaszcza po osiągnięciu pewnego poziomu dochodów. Saldo migracji dla miast mamy ujemne od 16 lat (od kilku lat ubywa co roku ok. 3 tysiące mieszkańców), saldo migracji dla wsi mniej więcej w tym samym czasie osiągnęło wynik dodatni i choć ostatnio wartości te nieco spadły i tak są spore (ponad 1,2 tys. w ubiegłym roku).

 

(Wszystkie dane za przygotowanym przez Urząd Statystyczny w Bydgoszczy wyciągiem z opracowania GUS.)

 

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

15 listopada 2016 r.