Aktualności

Droga gminna Janikowo-Tupadły w powiecie inowrocławskim, fot. Tymon Markowski dla UMWKP
Droga gminna Janikowo-Tupadły w powiecie inowrocławskim, fot. Tymon Markowski dla UMWKP

Marszałkowski budżet na lokalne sprawy

Lokalne grupy działania (LGD), czyli partnerstwa realizujące wspólnie z samorządem województwa kujawsko-pomorskiego ideę regionalnego budżetu obywatelskiego, ogłosiły w marcu kolejne nabory wniosków o dofinansowanie projektów. Środki z puli Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich posłużą inwestycjom w dziedzinie turystyki, rekreacji i kultury, a także gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej, wsparciu wiejskiej przedsiębiorczości oraz działaniom na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego.

 

– Jesteśmy jedynym województwem w kraju, które w tak dużej skali zastosowało mechanizm rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, zarówno na wsi, jak i w miastach. Do dyspozycji lokalnych grup działania postawiliśmy łącznie pół miliarda złotych i narzędzia pozwalające na właściwe wykorzystanie tych pieniędzy – przypomina marszałek Piotr Całbecki.

 

Do aplikowania o wsparcie na budowę lub przebudowę ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz służącej kulturze, a także na budowę i modernizację lokalnych dróg pozwalających na dotarcie do obiektów publicznych zaprasza LGD „Vistula Terra Culmensis Rozwój przez Tradycję” z siedzibą w Sztynwagu w powiecie grudziądzkim.  Do podziału między beneficjentów jest blisko 3,5 miliona złotych, wnioski będzie można zgłaszać od 27 marca do 7 kwietnia. Więcej informacji i dokumenty na stronie LGD Vistula Terra Culmensis

 

LGD Gmin Dobrzyńskich Region Północ, działająca na terenie powiatu rypińskiego, podzieli pieniądze, dzięki którym będą mogli rozwinąć skrzydła nowi wiejscy przedsiębiorcy. W puli jest milion złotych. Na uruchomienie pierwszej własnej firmy będzie można dostać 50 tysięcy złotych, preferowane będą przedsięwzięcia biznesowe związane z rolnictwem i beneficjenci należący do grup, którym trudniej się poruszać na rynku pracy. Nabór rozpoczyna się 27 marca i potrwa do 12 kwietnia. Więcej informacji i dokumenty

 

To samo lokalne partnerstwo przeznacza 450 tysięcy złotych na przedsięwzięcia w dziedzinie ochrony dziedzictwa kulturowego – chodzi zarówno o restaurację zabytkowych obiektów, jak i projekty związane z kultywowaniem lokalnej tradycji historycznej. Wnioski aplikacyjne będzie można składać w kwietniu (3-19). Więcej informacji i dokumenty.

 

Trzy nowe konkursy ogłosiła 22 marca działająca na terenie wiejskich gmin powiatu inowrocławskiego LGD Czarnoziem na Soli. Dotyczą wsparcia na rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej oraz na zakładanie nowych firm i rozwijanie działalności biznesowej. W grze jest łącznie 5,5 mln złotych, nabory w kwietniu.

 

28 działających w całym regionie lokalnych grup działania, które dysponują marszałkowskim budżetem opartym o środki Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Programu Operacyjnego  Ryby, ogłosiło łącznie dziewiętnaście konkursów o dofinansowanie, w trzynastu z nich zamknięto już nabór.

 

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

23 marca 2017 r.

Ostatnia aktualizacja: 27 marca 2017 r.