Aktualności

XXX sesja sejmiku, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP
XXX sesja sejmiku, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP

XXX sesja sejmiku

W poniedziałek (27 marca) obradował sejmik województwa. W pierwszej, uroczystej części sesji, radni podjęli stanowisko w związku z zatwierdzeniem przez Stolicę Apostolską św. Jana Pawła II, papieża, patronem województwa kujawsko-pomorskiego.

 

 

W drugiej części sesji radni wysłuchali m.in. informacji z realizacji zadań w latach 2015-2016 oraz stopnia wykorzystania środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie kujawsko-pomorskim w perspektywie finansowej 2014–2020, a także sprawozdania z realizacji w 2016 roku wojewódzkiego programu na rzecz osób niepełnosprawnych „Równe szanse”.

 

W związku z zakończeniem wojewódzkiego programu przeciwdziałania narkomanii obowiązującego do roku 2016, na sesji został zaprezentowany raport z wykonania tego programu oraz projekt nowego programu, który będzie obowiązywał w latach 2017–2020. Głównym celem programu jest ograniczenie skali występowania negatywnych zjawisk społecznych związanych z używaniem substancji psychoaktywnych. W ramach programu planuje się m.in. działania informacyjne i edukacyjne, podnoszenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych osób zaangażowanych w realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii, poprawę jakości działań profilaktycznych i zwiększenie dostępności opieki zdrowotnej osób uzależnionych i ich rodzin. Jak co roku o tej porze radni podjęli uchwałę w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2017.

 

Sejmik zdecydował również o udzieleniu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Łącznie planuje się współfinansować 176 zadań w tym zakresie, które (spośród wszystkich 225 wniosków nadesłanych w grudniu 2016 r.) wybrała do realizacji komisja ekspercka.

 

Pozostałe chwały, przyjęte dziś przez sejmik, dotyczą zmian w regulaminie Rady Społecznej Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Toruniu, statutu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu i przedstawicieli sejmiku w radzie Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia siedzibą w Bydgoszczy.

 

 

Kancelaria Sejmiku

 

24 marca 2017 r.

Ostatnia aktualizacja: 28 marca 2017 r.

 

XXX sesja sejmiku, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPXXX sesja sejmiku, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPXXX sesja sejmiku, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPXXX sesja sejmiku, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPXXX sesja sejmiku, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPXXX sesja sejmiku, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPXXX sesja sejmiku, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPXXX sesja sejmiku, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPXXX sesja sejmiku, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPXXX sesja sejmiku, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPXXX sesja sejmiku, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPXXX sesja sejmiku, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPXXX sesja sejmiku, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPXXX sesja sejmiku, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPXXX sesja sejmiku, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPXXX sesja sejmiku, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPXXX sesja sejmiku, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPXXX sesja sejmiku, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPXXX sesja sejmiku, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPXXX sesja sejmiku, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPXXX sesja sejmiku, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPXXX sesja sejmiku, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPXXX sesja sejmiku, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPXXX sesja sejmiku, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPXXX sesja sejmiku, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP