Aktualności

Fot. Tymon Markowski dla UMWKP
Fot. Tymon Markowski dla UMWKP

Lider Edukacji – ostatnie dni na zgłoszenia

Najbardziej twórczy i zaangażowani – po raz piąty wyróżnimy najlepszych nauczycieli Kujawsko-Pomorskiego. Termin nadsyłania zgłoszeń przedłużyliśmy do 10 września! Decyduje data złożenia w siedzibie Urzędu lub data stempla pocztowego. 

 

Zależy nam, by ci, na których barkach spoczywa odpowiedzialność za to, co wynoszą ze szkół nasze dzieci, sami wzorowali się na najlepszych w swojej profesji. By pedagodzy, którzy pracują z zachowaniem najwyższych standardów, mają istotne zawodowe dokonania, wprowadzają do szkół autorskie pomysły i innowacyjne metody, dzielą się doświadczeniem z innymi, są aktywni środowiskowo i zachęcają do takiej postawy młodych ludzi, stawali się wzorem dla kolegów. Zależy nam też, by nauczyciele wybitni zostali odpowiednio uhonorowani. Ubiegły, trudny dla edukacji rok szkolny i związane z nim wyzwania były kolejnym dowodem na szczególną wagę i rangę stawianych przed nimi zadań – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

 

Kandydatury mogą zgłaszać podmioty prowadzące szkoły, przedszkola lub inne placówki oświatowe, publiczne i niepubliczne, dyrektorzy tych instytucji, związki zawodowe i organizacje pozarządowe. Osiemnastkę najlepszych w minionym roku szkolnym pedagogów wskaże powołana przez marszałka województwa kapituła konkursowa. Przywilej wyboru z tego grona najlepszego z najlepszych – Kujawsko-Pomorskiego Lidera Edukacji – zachował dla siebie gospodarz regionu. Z tytułem wiąże się okolicznościowa statuetka. Pozostała siedemnastka odbierze równorzędne wyróżnienia, a cała osiemnastka także nagrody finansowe.

 

Pytania dotyczące konkursu należy kierować do Iwony Wieczerzak z Departamentu Edukacji (nr telefonu: 883 326 608, e-mail: i.wieczerzak@kujawsko-pomorskie.pl.

 

Gala wręczenia nagród odbędzie się podczas wojewódzkich obchodów Dnia Edukacji Narodowej.

 

 

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

3 września 2021 r.