Aktualności

Zdjęcie z wystawy Wojciecha Sternaka, Dopóki Wisła
Zdjęcie z wystawy Wojciecha Sternaka, Dopóki Wisła

Letnie wystawy w Wozowni

Od piątku, 2 lipca, Galeria Sztuki Wozownia zaprasza na trzy nowe wystawy, które będzie można oglądać w budynku na rogu Rabiańskiej i Ducha św. aż do 29 sierpnia. Letnie ekspozycje będą bardzo różnorodne. Wyraźnie zdominują je prace rzeźbiarskie, ale nie zabraknie również fotografii. Artyści zaproszeni do galerii poruszą temat nadziei i roli, jaką odgrywa ona w naszym życiu, będą śledzić nieznane oblicze królowej polskich rzek – Wisły, oraz zastanawiać się, czy rzeźba może stać się małą architekturą i nieść podobne co ona znaczenia.

 

Na zbiorowej wystawie „Co mimo wszystko budzi Twoją nadzieję?” swoje prace pokaże aż 60 artystów i artystek, reprezentujących różne postawy i pokolenia. Inicjatorami ekspozycji są twórcy zrzeszeni w Stowarzyszeniu Artystycznym „Otwarte” oraz pracownicy naukowo-dydaktyczni Katedry Architektury Wnętrz i Rzeźby Wydziału Sztuk Pięknych UMK. Głównym tematem wystawy jest nadzieja, bez której nie bylibyśmy w stanie zrealizować nawet najprostszego zamiaru. Jest ona fundamentem naszych działań i doświadczeń, zwłaszcza w obecnych warunkach nieustępującej pandemii i wynikającej z niej izolacji. Nadzieja może okazać się też głównym rysem „nowej”, postpandemicznej kultury. Wystawa w założeniu organizatorów konfrontuje różne podejścia do tematu i ma być sposobem na wzbudzenie nadziei pomimo wszystko i na przekór wszystkiemu, co jej przeczy.

 

Z kolei Wojciech Sternak w ramach wystawy „Dopóki. Wisła. Między rzeczywistością a symulakrum” pokaże swój projekt fotograficzny, którego bohaterką jest największa i najważniejsza polska rzeka. Zdjęcia zostały zrobione – co ciekawe – tradycyjną techniką, przy użyciu analogowego aparatu średnioformatowego. Udowadniają one, że Wisła kryje w sobie jeszcze bardzo wiele tajemnic i na wielu odcinkach jest niemal zupełnie niezbadana. Obraz rzeki, jaki nosimy w swojej świadomości, jest więc iluzją. Jak podkreśla Wojciech Sternak: „Dopiero podróż jej nurtem daje poczucie rozciągłości, umożliwia wczucie się w jej zmienność, miękkość i determinację zarazem. Zespolenie się z nurtem daje wreszcie wolność stanięcia w dowolnym momencie na dowolnym brzegu i przyjęcie perspektywy najpełniej odpowiadającemu naszemu chwilowemu odczuciu krajobrazu”.

 

Trzecia z wystaw, które latem prezentowane będą w Wozowni, to „Małe formy” Michała Sroki – równocześnie artysty wizualnego i architekta. Będzie ona miała strukturę laboratorium, w którym prowadzi się eksperymenty ze strukturami rzeźbiarskimi. Prace Michała Sroki kojarzą się z modelami architektonicznymi, projektami pomników, niewielkimi rzeźbami albo urbanistycznymi makietami. Można interpretować je m.in. w kontekście problemów żywych w sferze architektury – rozumianej zarówno element kształtowania przestrzeni miejskiej, jak i narzędzie sprawowania władzy. Idea poszukiwania formy przestrzennej zapewniającej mieszkańcom wysoki poziom komfortu krzyżuje się ze skojarzeniami z architekturą brutalistyczną, ożywiającą widma mrocznej przeszłości. „Małe formy” postrzegane jako makiety pomników każą z kolei zapytać, kto miałby być za ich sprawą upamiętniany i jakie treści ów monument by niósł. Rozważając możliwe punkty odniesienia prac Michała Sroki nie sposób pominąć również wątku dialogu, w jaki wchodzą one z dziedzictwem XX-wiecznych awangard.

 

Dzień otwarty nowych wystaw i wernisaż on-line

 

2 lipca zapraszamy na dzień otwarty nowych wystaw – w godzinach 11.00–18.00. będzie można je bezpłatnie zwiedzać oraz spotkać się z artystami, prezentującymi na nich swoje prace. Symboliczny wernisaż w formule on-line odbędzie się o godz. 18.00. na profilu galerii Facebooku.

 

Galeria Sztuki Wozownia w Toruniu jest jedną z instytucji kultury samorządu województwa kujawsko-pomorskiego.

 

Galeria Sztuki „Wozownia”

 

30 czerwca 2021 r.