Aktualności

LGD zapraszają aktywnych

W Kujawsko-Pomorskiem działa 28 Lokalnych Grup Działania. Prowadzą aktywną działalność, szkoląc potencjalnych beneficjentów i podejmując inicjatywy integrujące lokalne społeczności. Część LGD ogłosiło już nabory wniosków o wsparcie (głównie na rozwój działalności gospodarczej). Zapraszamy do udziału w spotkaniach informacyjnych, szkoleniach i warsztatach.

 

Lokalne grupy działania (LGD) to partnerstwa mieszkańców, organizacji pozarządowych i samorządów, które wdrażają finansowany z europejskich środków instrument „Rozwój lokalny kierowany przez społeczność” (RLKS). Do dyspozycji LGD są środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz PO Ryby. – Jesteśmy jedynym regionem w kraju, które w tak dużej skali zastosowało RLKS – zarówno na terenach wiejskich, jak i w miastach. 
Do dyspozycji LGD trafiło około pół miliarda złotych i narzędzia na wykorzystanie tej kwoty. Środki te zasilą publiczną infrastrukturę, wesprą lokalną przedsiębiorczość i aktywizację społeczno-zawodową mieszkańców
– przypomina marszałek Piotr Całbecki.

 

W najbliższym czasie Lokalne Grupy Działania w regionie zapraszają:

 

22 lutego (środa):

Lokalna Grupa Działania Inowrocław – szkolenie dotyczące zakładania własnej działalności gospodarczej „Od pomysłu do własnej firmy” – godz. 9, siedziba Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania, ul. Królowej Jadwigi 15 w Inowrocławiu. Więcej tutaj.

Lokalna Grupa Działania Dolina Drwęcy  – cykl spotkań informacyjnych na temat głównych założeń Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD Dolina Drwęcy na lata 2014-2020. Spotkania skierowane są do wszystkich osób zainteresowanych realizacją działań w ramach LSR. Tego dnia spotkanie odbędzie się w Golubiu-Dobrzyniu, godz. 13.30, Urząd Miasta (Plac Tysiąclecia 25), sala nr 1. Więcej informacji tutaj.

 

23 lutego (czwartek):

Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” – szkolenie ,, Przygotowanie wniosku o dofinasowanie wraz z biznesplanem w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej” – godz. 10, siedziba LGD, ul. Chmielniki 2b w Świeciu. Więcej informacji tutaj.

Lokalna Grupa Działania Dolina Drwęcy – kolejne spotkanie informacyjne dotyczące głównych założeń Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD Dolina Drwęcy na lata 2014-2020. Odbędzie się ono w Kowalewie Pomorskim, początek o godz. 15, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury im. Władysława Stanisława Reymonta, Plac Wolności 13, sala nr 5. Więcej tutaj.

 

24 lutego (piątek):

Lokalna Grupa Działania Chełmno wraz z Porozumieniem Chełmińskim zaprasza na warsztaty kulinarne, których tematem przewodnim będą desery czekoladowe. Warsztaty odbędą się w Zespole szkół w Grubnie, więcej informacji tutaj.

 


27 lutego (poniedziałek):

Lokalna Grupa Działania „Grudziądzki Spichlerz” zaprasza na konferencję poświęconą merytorycznemu omówieniu strategii potencjalnych beneficjentów, zakresu wsparcia, planowanych terminów naborów wniosków oraz zasad składania i oceny wniosków. Początek spotkania o godz.10 na Marinie w Grudziądzu, ul. Portowa 8. Więcej tutaj.

 

28 lutego (wtorek):

Kolejne z cyklu spotkań organizowanych przez Lokalną Grupę Działania Dolina Drwęcy, dotyczących głównych założeń Lokalnej Strategii Rozwoju LGD na lata 2014-2020. Odbędzie się ono w Ciechocinie (budynek Urzędu Gminy, początek o godz. 14). Więcej tutaj.

 

Pierwsze nabory wniosków o wsparcie ogłosiło już pięć lokalnych grup działania , które działają na terenach wiejskich i w miastach do 20 tysięcy mieszkańców: 

Lista ogłoszonych dotychczas naborów wniosków

 

Zobacz również:

mapa LGD

Lista LGD w miastach powyżej 20 tys. mieszkańców z informacją o planowanych działaniach

Lista LGD na terenach wiejskich i miastach do 20 tys. mieszkańców z informacją o planowanych działaniach

Lista ogłoszonych dotychczas naborów wniosków (LGD z terenów wiejskich i w miastach do 20 tysięcy mieszkańców)

Aktualne harmonogramy naborów wniosków o wsparcie planowanych przez LGD w miastach powyżej 20 tysięcy mieszkańców

Czytaj też: LGD-co słychać w konkursach i Lokalne społeczności w działaniu

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

22 lutego 2017 r.