Aktualności

Fot. Andrzej Goiński
Fot. Andrzej Goiński

LGD wspierają, szkolą, animują

Zapraszamy do składania wniosków w aktualnych konkursach Lokalnych Grup Działania. To 28 partnerstw, tworzonych przez mieszkańców, organizacje pozarządowe i samorządy.Za ich pośrednictwem można ubiegać się o środki unijne na promocję produktów lub usług lokalnych czy działania podnoszące świadomość mieszkańców dziedzinie ochrony środowiska.

 

 – Warto skorzystać ze środków przekazanych do dyspozycji Lokalnych Grup Działania. Dzięki nim można zrealizować przedsięwzięcia istotne dla lokalnej społeczności, dlatego te fundusze często nazywane są naszym regionalnym budżetem obywatelskim – przypomina marszałek Piotr Całbecki. 

 

W ramach RLKS Lokalne Grupy Działania dysponują środkami z:

  • Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
  • Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
  • Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze. 

 

Z udziałem środków europejskich, przekazanych w ramach instrumentu ,,Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność” (RLKS), Lokalne Grupy Działania realizują inicjatywy aktywizujące mieszkańców. Dzięki RLKS do dyspozycji Lokalnych Grup Działania trafiło około pół miliarda złotych i narzędzia na wykorzystanie tej kwoty. Jesteśmy jedynym polskim regionem, który w tak dużej skali zastosował instrument RLKS zarówno na terenach wiejskich, jak i w miastach.

 

W najbliższym czasie nabory wniosków z wykorzystaniem tych środków organizuje Lokalna Grupa Działania ,,Trzy Doliny”:

  • do 12 lipca – w konkursie dotyczącym wsparcia kapitału społecznego, czyli wzmacniania wiedzy mieszkańców na temat ochrony środowiska, zmian klimatycznych. Kwota wsparcia może wynieść od 50 do 300 tysięcy złotych,
  • do 17 lipca – w konkursie na wsparcie promocji obszaru objętego LSR, w tym produktów i usług lokalnych. Wsparcie w ramach tego naboru może wynieść od 50 do 300 tysięcy złotych. Więcej

 

Inne propozycje Lokalnych Grup Działania na najbliższy czas to:

 

  • warsztaty aktywizujące społecznie pt. „Spadochron” – potrwają do 17 lipca, przez  Lokalną Grupę Działania „Grudziądzki Spichlerz. Szkolenie trwa 42 godziny, jest jednym z najpopularniejszych i najskuteczniejszych programów z dziedziny planowania kariery zawodowej, zwiększającym wewnętrzną motywację i wiarę we własne możliwości. Więcej

 

  • doradztwo świadczone z biurze Bydgoskiej Lokalnej Grupy Działania ,,Dwie Rzeki”, dotyczące działań w ramach projektu pn. „Wsparcie w zakresie kosztów bieżących i animacji” Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki”, w ramach osi priorytetowej 11 Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, działanie 11.1. Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR RPO WK-P na lata 2014-2020. Więcej informacji na stronie LGD.

 

Beata Krzemińska
rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 4 lipca 2018 r.