Aktualności

fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.pl
fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.pl

LGD szkolą i wspierają lokalne projekty

Zapraszamy do składania wniosków w aktualnych konkursach Lokalnych Grup Działania. Za ich pośrednictwem można zyskać nawet do 200 tysięcy złotych na grantowe projekty społeczne, nawet do 250 tysięcy złotych na zakładanie klubów młodzieżowych. W puli są również środki na rewitalizację obszarów wiejskich, w tym poprawę standardu infrastruktury turystycznej. Warto skorzystać też ze szkoleń czy wyjazdów studyjnych.

 

Lokalne Grupy Działania to partnerstwa, tworzone przez samych mieszkańców, organizacje pozarządowe lub samorządy. W naszym regionie jest ich łącznie 28.

 

Swoje inicjatywy aktywizujące mieszkańców Lokalne Grupy Działania realizują z udziałem środków europejskich, przekazanych im dzięki instrumentowi ,,Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność” (RLKS). Do ich dyspozycji trafiło około poł miliarda złotych na różnorodne przedsięwzięcia uwzględniające potrzeby konkretnych społeczności. W ten sposób partnerstwa LGD realizują wspólnie z samorządem województwa kujawsko-pomorskiego ideę regionalnego budżetu obywatelskiego.

 

 – Powierzając w ręce lokalnych społeczności środki oraz narzędzia, by z tych pieniędzy skorzystać, stworzyliśmy budżet obywatelski w skali wojewódzkiej. Wspólnie z lokalnymi grupami działania i działającymi w ich strukturach instytucjami i organizacjami możemy w ten sposób skutecznie reagować na realne potrzeby i problemy mieszkańców. Podstawą jest 28 lokalnych strategii rozwoju, w ramach których zostanie zrealizowanych wiele ważnych społecznie działań – tłumaczy marszałek Piotr Całbecki. 

 

Konkursy ogłoszone w ostatnim czasie przez LGD dotyczą:

 

  • rozwijania działalności gospodarczej:

wnioski o wsparcie na ten cel dla już działających firm przyjmować będzie do 24 września Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe. Limit środków w ramach naboru wynosi ponad 1,2 miliona złotych, pojedynczy wnioskodawca może otrzymać wsparcie w wysokości 75 tysięcy złotych. Więcej na stronie LGD.

 

Lokalna Grupa Działania „Vistula-Terra Culmensis -Rozwój przez Tradycję” również przyjmuje wnioski o dofinansowanie projektów wspierających lokalny biznes poprzez utworzenie inkubatora przedsiębiorczości. Nabór wniosków potrwa do 25 października. Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów to ponad 1,2 miliona złotych. Więcej informacji na stronie LGD.  

 

  • działań wspierających rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.: usług wzajemnościowych, samopomocowych, lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej: konkursy o wsparcie tego typu projektów organizują:

Lokalna Grupa Działania „Ziemia Gotyku”, całkowita kwota dofinansowania projektów grantowych to 300 tysięcy złotych, więcej informacji na stronie LGD,

 

Lokalna Grupa Działania „Dla Miasta Torunia” przyjmować będzie wnioski na tego typu projekty objęte grantem od 14 września do 1 października. Kwota dofinansowania projektu może wynieść od 50 do 200 tysięcy złotych, więcej na stronie LGD.

 

Lokalna Grupa Działania „Grudziądzki Spichlerz”  – nabór wniosków potrwa od 17 do 28 września, limit środków w konkursie to 1,25 miliona złotych, więcej informacji tutaj.

  • aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym: konkurs grantowy organizuje Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku, całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi 300 tysięcy złotych. Więcej tutaj. 
  • zakładania klubów młodzieżowych: działania te maja służyć integracji ze środowiskiem osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Konkursy o wsparcie tego typu działań ogłosiły:

Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku – całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi 100 tysięcy złotych, więcej na ten temat tutaj,

 

Lokalna Grupa Zdziałania ,,Grudziądzki Spichlerz” – termin naboru wniosków to 17-28 września, składane projekty powinny obejmować  m.in. działania z zakresu doradztwa rówieśniczego, liderowania i coachingu rówieśniczego. Kwota środków przeznaczonych na konkurs wynosi 250 tysięcy złotych, więcej informacji na stronie LGD.

 

  • działań infrastrukturalnych na rzecz rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich:

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”  przyjmować będzie wnioski w tym konkursie od 17 do 28 września. Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi ponad 5 milionów złotych, więcej informacji na stronie LGD.

 

  • budowy, przebudowy lub poprawy standardu infrastruktury turystycznej:

 Lokalna Grupa Działania „Vistula-Terra Culmensis -Rozwój przez Tradycję” od 25 września do 25 października przyjmować będzie wnioski w konkursie o wsparcie projektów przewidujących poprawę standardu ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej i drogowej oraz rewitalizację  i poprawę estetyki przestrzeni publicznej.  Limit środków na ten cel w ramach konkursu to ponad 9,2 miliona złotych, więcej informacji można uzyskać na stronie LGD.

 

Lokalna Grupa Działania Pałuki – Wspólna Sprawa od 18 września do 1 października przyjmować będzie wnioski o wsparcie projektów z zakresu budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej. Pula środków w ramach naboru to ponad 1,1 miliona złotych, więcej informacji tutaj.

 

W najbliższym czasie Lokalne Grupy Działania zapraszają także na:

 

  • spotkania informacyjne, doradztwo, szkolenia:

Lokalna Grupa Działania „Grudziądzki Spichlerz” zaprasza  10 i 12 września na szkolenia dla potencjalnych beneficjentów, które odbędą się na Marinie przy ul. Portowej 8 w Grudziądzu. Zakres tematyczny spotkań dostępny jest na stronie LGD.

 

Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe zaprasza do korzystania z doradztwa prowadzonego przez pracowników w biurze towarzyszenia w związku z trwającym naborem wniosków dla konkursu 1/2018 „Wsparcie procesu zakładania działalności gospodarczej”.


Lokalna Grupa Działania „Dla Miasta Torunia”
zaprasza 20 września na spotkanie informacyjne z zakresu projektów grantowych. Dodatkowe informacje na stronie LGD.  

 

  • inna aktywność:

Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie zaprasza 18 i 19 września na wyjazd studyjny prezentujący działalność podmiotów na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i zasady funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej oraz Zgłoszenia do dnia 10 września na stronie stowarzyszenia.

 

Lokalna Grupa Rybacka „Nasza Krajna i Pałuki” planuje od 18 do 20 września wyjazd studyjny na Dni Karpia w Dolinie Baryczy Wizyta ma charakter edukacyjny, ma posłużyć wymianie informacji oraz doświadczeń w zakresie możliwości promowania obszarów rybackich oraz zarządzania lokalnymi zasobami rybołówstwa. Więcej na stronie LGD

 

Lokalna Grupa Działania Pałuki – Wspólna Sprawa zaprasza 22 września na rajd nordic walking w Barcinie. Trasa przemarszu liczy 10 km, więcej informacji tutaj.

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

11 września 2018 r.