Aktualności

fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl
fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl

LGD proponują: konkursy, szkolenia, pikniki

Zapraszamy do składania wniosków w aktualnych konkursach Lokalnych Grup Działania. Za ich pośrednictwem można zyskać dofinansowanie na założenie własnej firmy lub jej rozwój, rewitalizacje obszarów wiejskich czy działania zachowujące lokalne dziedzictwo kulturowe. Warto skorzystać też ze szkoleń, projektów aktywizacji zawodowej, czy po prostu dobrze się bawić podczas letnich pikników z LGD.

 

Lokalne Grupy Działania to partnerstwa, tworzone przez samych mieszkańców, organizacje pozarządowe lub samorządy. W naszym regionie jest ich łącznie 28:

 

Swoje inicjatywy aktywizujące mieszkańców Lokalne Grupy Działania realizują z udziałem środków europejskich, przekazanych im dzięki instrumentowi ,,Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność” (RLKS). Do ich dyspozycji trafiło około poł miliarda złotych na różnorodne przedsięwzięcia uwzględniające potrzeby konkretnych społeczności. W ten sposób partnerstwa LGD realizują wspólnie z samorządem województwa kujawsko-pomorskiego ideę regionalnego budżetu obywatelskiego.

 

Powierzając w ręce lokalnych społeczności środki oraz narzędzia, by z tych pieniędzy skorzystać, stworzyliśmy budżet obywatelski w skali wojewódzkiej. Wspólnie z lokalnymi grupami działania i działającymi w ich strukturach instytucjami i organizacjami możemy w ten sposób skutecznie reagować na realne potrzeby i problemy mieszkańców. Podstawą jest 28 lokalnych strategii rozwoju, w ramach których zostanie zrealizowanych wiele ważnych społecznie działań – tłumaczy marszałek Piotr Całbecki.

 

Konkursy ogłoszone w ostatnim czasie przez LGD dotyczą:

  • wsparcia na założenie rozpoczęcie własnego biznesu:

– Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły” przyjmować będzie wnioski w tym konkursie od 16 do 31 sierpnia, limit środków w ramach naboru to 150 tysięcy złotych, pojedynczy wnioskodawca może liczyć na wsparcie w wysokości 50 tysięcy złotych, więcej informacji tutaj,

  • rozwoju już działających przedsiębiorstw – środki na ten cel oferują w trybie konkursowym dwa partnerstwa:

– Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”  – wnioski w tym konkursie będzie można składać od 17 do 30 sierpnia, limit środków w ramach naboru to 400 tysięcy złotych, pojedynczy wnioskodawca może otrzymać wsparcie w wysokości od 50 do 300 tysięcy złotych, więcej informacji na stronie LGD,

 

– Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły” do rozdysponowania na ten cel ma blisko 420 tysięcy złotych, kwota wsparcia może wynieść od 26 tysięcy do 100 tysięcy złotych. Konkurs potrwa od 16 do 31 sierpnia, więcej informacji dostępne tutaj.     

 

  • rewitalizacji obszarów wiejskich:

– Lokalna Grupa Działania Pałuki – Wspólna Sprawa od 9 do 23 sierpnia przyjmuje wnioski o wsparcie projektów z zakresu rozbudowy i poprawy standardu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz rewitalizacji i poprawy estetyki na obszarze LSR. Całkowita kwota środków na dofinansowanie projektów w konkursie to ponad 7,2 miliona złotych, więcej informacji tutaj,

 

  • zachowania lokalnego dziedzictwa:

Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny przyjmuje wnioski o wsparcie w tym konkursie od 13 do 26 sierpnia. Projekty zgłaszane do dofinansowania mogą dotyczyć obiektów zabytkowych, wyposażenia podmiotów działających w sferze kultury lub wykorzystania zasobów ludzkich, kulturowych, historycznych bądź przyrodniczych danego obszaru. Limit środków w ramach naboru to 100 tysięcy złotych, minimalna wartość projektu zgłoszonego do dofinansowania to 50 tysięcy złotych. Więcej informacji tutaj,

 

  • inwestycje drogowe oraz poprawę dostępności do infrastruktury rekreacyjno-sportowo-kulturowej:

-nabór wniosków w konkursie ogłoszonym przez Lokalną Grupę Działania Pojezierze Brodnickie trwać będzie od 8 do 22 sierpnia. Wsparcie można uzyskać na realizację projektów przyczyniających się do rozwoju infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej. Pula środków w konkursie wynosi ponad 2,8 miliona złotych, wnioskodawcy mogą ubiegać się o refundacje maksymalnie 95% kosztów kwalifikowanych projektu. Więcej informacji tutaj.

 

W najbliższym czasie Lokalne Grupy Działania zapraszają także na:

 

  • spotkania informacyjne, doradztwo, szkolenia:

 

Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki zaprasza 7 sierpnia na spotkanie informacyjne w zakresie możliwości uzyskania dofinansowania z funduszy europejskich na kształcenie.  Zapisy do 5 sierpnia, więcej informacji tutaj. Pracownicy LGD zapraszają tez do skorzystania z doradztwa na temat wdrażanych programów przez LGD, warunkach i możliwościach ubiegania się o dofinansowanie.

 

Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy zaprasza 6  i 13 sierpnia na szkolenie dla potencjalnych beneficjentów, dotyczące planowanych naborów wniosków, więcej informacji tutaj

 

Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy  zaprasza 13 sierpnia do udziału w warsztatach „Krok do Samodzielności” , więcej informacji na stronie LGD.

 

Lokalna Grupa Działania Inowrocław  zaprasza do udziału w drugiej edycji projektu  „Mobilni na rynku pracy – program aktywizacji zawodowej osób młodych z województwa kujawsko-pomorskiego. Celem projektu jest pomoc młodym osobom w wejściu lub powrocie na rynek pracy poprzez zdobycie nowych umiejętności i doświadczeń przydatnych w czasie poszukiwania zatrudnienia. Uczestnicy wezmą udział w szkoleniach, kursach, wyjazdach międzynarodowych, będą tez mogli odbyć staż zawodowy, więcej informacji tutaj.

 

  • inna aktywność:

Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe  zaprasza 4 sierpnia na Letni Piknik w Czernikowie oraz 21 września na wyjazd studyjny do Minikowa. Celem wizyty będzie zapoznanie się z zagadnieniami dotyczącymi inkubatora kuchennego, przede wszystkim z możliwościami przetwórstwa płodów rolnych. Zgłoszenia na wyjazd są przyjmowane do 31 sierpnia. Więcej na stronie LGD.

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

6 sierpnia 2018 r.