Aktualności

„Laureaci Nagród Marszałka 2018 w kategorii Ochrona zdrowia, fot. Andrzej Goiński
„Laureaci Nagród Marszałka 2018 w kategorii Ochrona zdrowia, fot. Andrzej Goiński

Laureaci Nagród Marszałka 2018: Ochrona zdrowia

Dr hab. n. med. Andrzej Igor Prokurat oraz zespół lekarzy i pracowników Kliniki Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu to laureaci tegorocznych Nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kategorii „Ochrona zdrowia”. W tej kategorii wyróżnienie otrzymali także prof. dr hab. n. med. Wojciech Zegarski, dr n. med. Maciej Nowacki oraz dr n. med. Anna Wojtaszek.

 

Nagrody Marszałka to nasze najbardziej prestiżowe wyróżnienia, przyznawane za najwartościowsze dokonania w istotnych obszarach działalności publicznej i społecznej, profesjonalnej i biznesowej. Więcej informacji o wszystkich tegorocznych laureatach w materiale: „Gala Nagród Marszałka 2018”.

 

Dr hab. n. med. Andrzej Igor Prokurat, chirurg dziecięcy został uhonorowany Nagrodą Marszałka za leczenie nowotworów dziedzicznych u dzieci, z uwzględnieniem profilaktycznego usunięcia narządu, w którym ma rozwinąć się w przyszłości nowotwór. Obecnie w  Polsce tylko nieliczne pediatryczne ośrodki kliniczne oraz ośrodki dla dorosłych zajmują się leczeniem nowotworów tą metodą. Jednym z takich ośrodków jest Oddział Chirurgii Dziecięcej Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy, w którym laureat nagrody wykonał w latach 2016-2017 łącznie dziesięć zabiegów operacyjnych u sześciorga dzieci z nowotworami dziedzicznymi.

 

Nagrodę Marszałka w kategorii „Ochrona zdrowia” odebrali również dr n. med. Jacek Piątkowski, dr hab. n. med. Jacek Szeliga, dr n. med. Mariusz Nowak, dr n. o zdrowiu Ewa Sztuczka, prof. dr hab. n. med. Marek Jackowski – zespół lekarzy oraz pielęgniarka instrumentariuszka Kliniki Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu. Pracownicy szpitala wprowadzili nowatorską metodę leczenia odbytnicy TaTME (transanal total mesorectal excision). Toruń jest obecnie jedynym ośrodkiem w kraju i jedynym z nielicznych na świecie, który przeprowadza takie zabiegi na szeroką skalę. Pierwszy w Polsce zabieg TaTME wykonany został 11 marca 2015 roku w Klinice Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu. Do tej pory zespół chirurgów przeprowadził aż 46 operacji.

 

Wyróżnienie otrzymał prof. dr hab. n. med. Wojciech Zegarski, lekarz specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej, kierownik Katedry Chirurgii Onkologicznej Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy, koordynator Oddziału Chirurgii Onkologicznej Centrum Onkologii im. Prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy.

 

Wśród osób wyróżnionych znalazł się również dr n. med. Maciej Nowacki, lekarz, adiunkt w Katedrze Chirurgii Onkologicznej Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy, który opracował Program Dootrzewnowej Podciśnieniowej Chemioterapii Aerozolem. Program ten jest nową nadzieją na walkę z zaawansowanym stadium rakowatości otrzewnej.

 

Wyróżnienie trafiło także do dr. n. med. Anny Wojtaszek, pomysłodawczyni i współorganizatorki Oddziału Geriatrii Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Bydgoszczy.

 

Film prezentujący laureatów Nagród Marszałka w kategorii „Ochrona zdrowia”.

 

Beata Krzemińska

Rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

26 lipca 2018 r.