Aktualności

Zakup Prospołeczny - logo

Kupując zyskujesz i wspierasz

Regionalne Centrum Rozwoju Społecznego w Toruniu zaprasza podmioty ekonomii społecznej województwa kujawsko-pomorskiego do składania wniosków o znak promocyjny Zakup Prospołeczny. Oznaczenie takie, funkcjonujące już w kilku innych województwach, to gwarancja wysokiej jakości produktu czy usługi, a jednocześnie informacja dla klientów, że nabywając je wspierają tych, którzy z wysiłkiem każdego dnia walczą o samodzielność życiową i ekonomiczną.

 

O prawo do posługiwania się znakiem promocyjnym Zakup Prospołeczny mogą się ubiegać wyłącznie podmioty ekonomii społecznej – czyli takie podmioty gospodarcze, w których prymat ma nie maksymalizacja zysku, ale korzyść społeczna osób zaangażowanych w wytwarzane produktu czy usługi. Chodzi o spółdzielnie socjalne, centra integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej, spółdzielnie inwalidów i firmy non-profit, a także organizacje pozarządowe i prowadzące działalność gospodarczą instytucje społeczne kościołów i związków wyznaniowych.

 

Wnioski o przyznanie znaku można składać w Regionalnym Centrum Rozwoju Społecznego (Toruń, Słowackiego 114), osobiście lub pocztą. Pierwsze posiedzenie kujawsko-pomorskiej kapituły przyznającej godło jeszcze w listopadzie, podmioty którym zależy na rozpatrzeniu ich wniosku w tym terminie powinny zdążyć z nim przed 13 listopada.

 

 

Regionalne Centrum Rozwoju Społecznego

i Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

6 listopada 2015 r.