Aktualności

Jezioro Więcborskie, fot. Tomasz Czachorowski dla UMWKP
Jezioro Więcborskie, fot. Tomasz Czachorowski dla UMWKP

Krajeński Park Krajobrazowy, kraina stu jezior

Blisko sto jezior, liczne gatunki roślin i zwierząt, warte poznania zabytki, a dla aktywnych szlaki turystyki pieszej i rowerowej to bogactwo Krajeńskiego Parku Krajobrazowego, największego na Kujawach i Pomorzu.

– W Kujawsko-Pomorskiem mamy dziesięć parków krajobrazowych, wszystkie warte tego, by zobaczyć je i poznać osobiście: wspaniała przyroda z rzadkimi gatunków zwierząt i roślin, liczne jeziora, atrakcyjne szlaki turystyczne, interesujące materialne świadectwa dziedzictwa kulturowego. Nie znam takich, którzy tu nie wracają, często wiele razy – zachęca marszałek Piotr Całbecki.

Park utworzono w 1998 roku z inicjatywy lokalnej społeczności, której celem było zachowanie dla przyszłych pokoleń unikalnego środowiska przyrodniczego, specyficznych cech krajobrazu oraz wartości kulturowych i historycznych regionu Krajny. Położony w centrum Pojezierza Krajeńskiego park zajmuje powierzchnię ponad 74 tysięcy hektarów i leży na terenie powiatów: sępoleńskiego, tucholskiego i nakielskiego. Jest najbardziej na zachód wysuniętą częścią województwa i jednym w większych parków krajobrazowych w Polsce.

Bogactwem przyrodniczym Krajeńskiego Parku Krajobrazowego są zwłaszcza wody: liczne rzeki i blisko setka jezior. Największe z nich to: Więcborskie (ok. 200 ha), Mochel (153 ha), Sępoleńskie (159 ha), Stryjewo (151 ha), Witosławskie (107 ha) i Lutowskie (156 ha). Licznie występują na tym obszarze także bagna i mokradła, będące ostoją wielu chronionych gatunków roślin i ptactwa. Mieszkańcami parku są m.in. bocian, czapla czy będący symbolem parku żuraw. Występują tu także rośliny chronione: grążel żółty i grzybień biały, lilia złotogłów i wawrzynek wilczełyko. Występują tu również sowy, których zwyczaje pracownicy parku przybliżają odwiedzających m.in. w ramach corocznej ogólnopolskiej akcji edukacyjnej ,,Noc Sów”.  Na obszarze parku znajduje się też największe torfowisko w województwie – Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy Torfowisko Messy i pięć rezerwatów przyrody: Lutowo, Gaj Krajeński, Buczyna, Dęby Krajeńskie, Jezioro Wieleckie.

Na miłośników aktywnej turystyki w Krajeńskim Parku Krajobrazowym czeka czternaście szlaków turystycznych prowadzących do najciekawszych miejsc przyrodniczych i historycznych (lista tras). W okresie letnim turystów przyciągają też położone nad jeziorami ośrodki wczasowe, plaże i kąpieliska. Atrakcją są również wieże widokowe w Sępólnie i przy Jeziorze Wieleckim, skąd można obserwować wodne ptactwo. Na terenie parku podziwiać można także zabytki architektury sakralnej i świeckiej: pałac w Runowie Krajeńskim, kościół oraz zespół pałacowo-parkowy w Sypniewie, pałac Komierowskich w Komierowie czy  kamienno-ceglany most kolejowy w Obodowie, z którego można podziwiać malowniczą dolinę rzeki Sępolenki.

Siedzibą Krajeńskiego Parku Krajobrazowego jest Więcbork (powiat sępoleński). Na potrzeby parkowego ośrodka edukacji przyrodniczej zaadaptowano tam dawną remizę. Placówkę uroczyście otwarto w 2020 roku z udziałem marszałka Piotra Całbeckiego (więcej). Park zyskał komfortowe warunki do edukacji ekologicznej i miejsce do wystaw, ekspozycji przyrodniczych oraz rozstrzygania konkursów. Całkowita wartość projektu to ponad 1 milion 246 tysięcy złotych, z czego ponad 85% stanowią środki z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

W czasie wakacji pracownicy Krajeńskiego Parku Krajobrazowego zapraszają na zajęcia edukacyjne: – „Ślady i tropy zwierząt leśnych”, „Kwietna łąka. Owady dziko zapylające” na kwietnej łące przy Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Więcborku; ,,Drzewa naszych lasów” ; Warsztaty pn. „Coś z niczego czyli dobre rady na odpady”- zabawy z wróżką Recykluszką (do wyboru dwa tematy: ,,Drugie życie gazety’ i ,,Eko biżuteria”). Można również wziąć udział w  zajęciach terenowych: spacerze przyrodniczym wokół Jeziora Więcborskiego oraz w grze terenowej na terenie Ośrodka Edukacji Przyrodniczej).  Na zajęcia można umawiać się telefonicznie: 52 389 64 85 lub osobiście: Ośrodek Edukacji Przyrodniczej (ul. Strzelecka 5, Więcbork). Pracownicy Parku zapraszają też do udziału w konkursie fotograficznym ,,Krajeński Park Krajobrazowy i Nadleśnictwo Runowo w obiektywie” (więcej).

Krajeński Park Krajobrazowy w liczbach:

  • powierzchnia parku – 74 985,60 ha
  • na terenie parku znajduje się około 100 jezior, największe z nich to jezioro Więcborskie ( 200 ha),
  • 96 pomników przyrody,
  • w skład parku wchodzi największe torfowisko w województwie – Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy Torfowisko Messy o powierzchni ponad 634 ha,
  • około 66% parku to tereny rolnicze. 


    W Kujawsko-Pomorskiem działa obecnie 10 parków krajobrazowych, dla których samorząd województwa jest organem prowadzącym:

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

20 września 2020 r.

Ostatnia aktualizacja: 17 sierpnia 2023 r.

Jezioro Więcborskie, fot. Tomasz Czachorowski dla UMWKP Jezioro Więcborskie, fot. Tomasz Czachorowski dla UMWKP Jezioro Więcborskie, fot. Tomasz Czachorowski dla UMWKP Jezioro Mochel, fot. Tomasz Czachorowski dla UMWKP Jezioro Mochel, fot. Tomasz Czachorowski dla UMWKP Otwarcie Centrum Edukacji Przyrodniczej Krajeńskiego Parku Krajobrazowego, fot. Filip Kowalkowski dla UMWKPOtwarcie Centrum Edukacji Przyrodniczej Krajeńskiego Parku Krajobrazowego, fot. Filip Kowalkowski dla UMWKPOtwarcie Centrum Edukacji Przyrodniczej Krajeńskiego Parku Krajobrazowego, fot. Filip Kowalkowski dla UMWKPKrajeński Park Krajobrazowy, fot. Daniel Pach dla UMWKP Krajeński Park Krajobrazowy, fot. Daniel Pach dla UMWKP Krajeński Park Krajobrazowy, fot. Daniel Pach dla UMWKP Krajeński Park Krajobrazowy, fot. Daniel Pach dla UMWKP Krajeński Park Krajobrazowy, fot. Daniel Pach dla UMWKP Krajeński Park Krajobrazowy, fot. Daniel Pach dla UMWKP Krajeński Park Krajobrazowy, fot. Daniel Pach dla UMWKP