Aktualności

Posiedzenie Konwentu Marszałków w Szczyrku, spotkanie zespołu ekspertów ds. polityki senioralnej, fot. UMWŚ
Posiedzenie Konwentu Marszałków w Szczyrku, spotkanie zespołu ekspertów ds. polityki senioralnej, fot. UMWŚ

Konwent Marszałków o polityce senioralnej

Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył 14 kwietnia posiedzeniu Konwentu Marszałków w Szczyrku na Śląsku. Wśród tematów debaty znalazły się polityka senioralna na poziomie regionów, finansowanie ochrony zdrowia oraz rola samorządów regionalnych w obszarze wdrażania funduszy europejskich i wspierania eksportu.

 

Marszałkowie rozmawiali między innymi o możliwych zmianach w ustawie o działalności leczniczej i mechanizmach finansowania publicznego lecznictwa oraz dobrych praktykach w działaniach dedykowanych osobom starszym. Posiedzenie plenarne poprzedziło środowe posiedzenie zespołu eksperckiego, który opracował rekomendacje dla województw w tej ostatniej dziedzinie.

 

Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego wspiera działania na rzecz integracji społecznej seniorów, realizując zapisy Kujawsko-Pomorskiego Programu Wspierania Rodziny na lata 2014-2022. Od 2014 roku działa u nas powołana z inicjatywy marszałka Całbeckiego Wojewódzka Rada ds. Polityki Senioralnej, która jest organem opiniodawczo-doradczym wspierającym działania samorządu województwa w obszarach szczególnie istotnych z punktu widzenia tej części społeczeństwa.

 

Czytaj też:

 

Wśród tematów debaty znalazły się także wyzwania dotyczące aktywności Urzędów Marszałkowskich w dziedzinie promocji gospodarczej i wspierania eksportu oraz aktualne zagadnienia dotyczące wdrażania regionalnych programów operacyjnych.

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

14 kwietnia 2016 r.

ostatnia aktualizacja: 15 kwietnia 2016 r.

Posiedzenie Konwentu Marszałków w Szczyrku, fot. UMWŚPosiedzenie Konwentu Marszałków w Szczyrku, fot. UMWŚPosiedzenie Konwentu Marszałków w Szczyrku, fot. UMWŚPosiedzenie Konwentu Marszałków w Szczyrku, fot. UMWŚPosiedzenie Konwentu Marszałków w Szczyrku, fot. UMWŚPosiedzenie Konwentu Marszałków w Szczyrku, fot. UMWŚPosiedzenie Konwentu Marszałków w Szczyrku, fot. UMWŚPosiedzenie Konwentu Marszałków w Szczyrku, fot. UMWŚ