Aktualności

Jedno ze szkoleń poświęconych przeciwdziałaniu niepożądanym zachowaniom wśród młodzieży, fot. Witold Broda/freepress.pl
Jedno ze szkoleń poświęconych przeciwdziałaniu niepożądanym zachowaniom wśród młodzieży, fot. Witold Broda/freepress.pl

Chcieć się zmienić

W Ośrodku Szkoleniowym Caritas w Przysieku rozpoczęło się dwudniowe (14-15 kwietnia) szkolenie „Motywowanie bez oporu. Jak motywować do zmiany szkodliwych zachowań osoby, które nie chcą się zmienić”. W organizowanych przez Urząd Marszałkowski warsztatach uczestniczą kuratorzy społeczni z regionu.

 

 

Motywowanie do zmiany szkodliwych zachowań jest podstawowym zadaniem osób pracujących w systemie opieki zdrowotnej, w pomocy społecznej czy w wymiarze sprawiedliwości. Ich podopieczni często przejawiają małe zainteresowanie zmianą swoich zachowań. Wśród osób pomagających mają opinię trudnych, opornych, słabo współpracujących.

 

Metoda Dialogu Motywującego Rollnicka i Millera jest efektywnym sposobem pracy z osobami nieświadomymi swoich problemów lub niegotowymi do podjęcia zobowiązania do zmiany. Metoda ta pomaga w niekonfrontacyjny, bezpieczny sposób zobaczyć rozbieżność między własnymi wartościami, celami i dążeniami a zachowaniem. Pomaga zwiększyć świadomość problemu i podjąć decyzję o zmianie.

 

Szkolenie to precyzyjnie zaplanowane zajęcia o charakterze wykładowo-warsztatowym dla kuratorów społecznych, zwiększające świadomość i efektywność działań motywacyjnych. Skuteczność szkolenia oparta jest na skoncentrowaniu się na świadomości postaw, zdobyciu umiejętności i pogłębieniu wiedzy.  

 

Departament Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego

 

14 kwietnia 2016 r.