Aktualności

Fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP
Fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP

Konsultujemy strategię polityki społecznej

Samorząd województwa zaprasza jednostki samorządu terytorialnego oraz partnerów społecznych i gospodarczych do zgłaszania uwag, opinii i wniosków do projektu Strategii polityki społecznej województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2030. Konsultacje potrwają do 8 kwietnia.

 

Konsultowana strategia określa kierunki rozwoju regionu w zakresie polityki społecznej. Celem działań podejmowanych w ramach jej realizacji będzie m. in. aktywność społeczna i rozwój społeczeństwa obywatelskiego, rozwój wrażliwy społecznie, nowoczesny rynek pracy, infrastruktura rozwoju społecznego i współpraca dla rozwoju regionu. Dokument zakłada realizację celów strategicznych wpisanych w Strategię rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2030 – Strategii przyspieszenia 2030+.

  

Konsultacje trwają do 8 kwietnia w formie przyjmowania opinii, uwag, wniosków:

  • pocztą tradycyjną na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, ul. Janiny Bartkiewiczówny 93, 87-100 Toruń

 

Ogłoszenie o konsultacjach oraz więcej informacji:

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

10 marca 2022 r.

Ostatnia aktualizacja: 1 kwietnia 2022 r.