Aktualności

Fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.pl
Fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.pl

Konsultujemy program współpracy z trzecim sektorem

Zapraszamy do udziału w konsultacjach projektu „Programu współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2018”. Uwagi do dokumentu można zgłaszać do 30 września.

 

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi jest najważniejszym dokumentem regulującym współdziałanie sektora pozarządowego z samorządem województwa. Zawiera informacje o celach i formach współpracy, zakresie przedmiotowym oraz priorytetowych obszarach działań. Projekt rocznego programu przygotowany został przez  Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi we współpracy z departamentami Urzędu Marszałkowskiego realizującymi zadania w zakresie pożytku publicznego. Po zakończeniu konsultacji dokument trafi pod obrady Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Uwagi można składać w formie pisemnych opinii, uwag i wniosków zgłaszanych na formularzu konsultacji programu rocznego  na adres Biura Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2 oraz pocztą elektroniczną na adres ngo@kujawsko-pomorskie.pl w terminie od 15 do 30 września 2017 r.

 

Do pobrania:

Uchwała Zarządu

Projekt programu

Formularz Konsultacji

 

Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

i Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

25 września 2017 r.