Aktualności

Fot. Jacek Smarz dla UMWK-P
Fot. Jacek Smarz dla UMWK-P

LGD proponują

Zapraszamy do skorzystania z oferty  Lokalnych Grup Działania. To 28 partnerstw, tworzonych przez mieszkańców, organizacje pozarządowe i samorządy. Dzięki instrumentowi ,,Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność” (RLKS), dysponują one środkami europejskimi na  inicjatywy aktywizujące mieszkańców. W najbliższym czasie oferują one mieszkańcom spotkania informacyjne i szkoleniowe  dla potencjalnych beneficjentów unijnego wsparcia oraz wyjazdy studyjne.

 

 – Dzięki RLKS do dyspozycji Lokalnych Grup Działania trafiło około pół miliarda złotych i narzędzia na wykorzystanie tej kwoty. Jesteśmy jedynym polskim regionem, który zastosował ten instrument w tak dużej skali – zarówno na terenach wiejskich, jak i w miastach. Środki te zasilą publiczną infrastrukturę, wesprą lokalną przedsiębiorczość i aktywizację społeczno-zawodową mieszkańców – przypomina marszałek Piotr Całbecki.

 

W ramach RLKS Lokalne Grupy Działania dysponują środkami z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz PO Rybactwo i Morze. Z ich wykorzystaniem organizują: 

  • szkolenia i spotkania informacyjne:

 

Lokalna Grupa Działania Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego zaprasza na trzy wydarzenia:

26 września, Starostwo Powiatowe w Mogilnie – bezpłatne szkolenie ,,Pakiet nowego przedsiębiorcy”, organizowane wspólnie z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Spotkanie skierowane jest do osób rozpoczynających działalność gospodarczą,

 

13-14 października – wyjazd studyjny ,,Budowanie produktu turystycznego szansą na rozwój obszaru Lokalnej Grupy Działania Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego”. Oferta wyjazdu skierowana jest do osób działających na rzecz rozwoju lokalnej turystyki, przedsiębiorców, osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą w sferze: agroturystki, hotelarstwa lub gastronomii. Trasa wyjazdu to: kompleks wypoczynkowy Olandia w Prusimiu, Międzychód, Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej w Mniszkach, Pałac Baborówko. Zgłoszenia są przyjmowane do 27 września.

 

19 października, Strzelno – spotkanie informacyjno-szkoleniowe, związane z planowanymi naborami wniosków. Na spotkaniu można będzie dowiedzieć się m.in.: kiedy złożyć wniosek o dotację do LGD i jakie kryteria muszą być spełnione aby otrzymać dotację.  Zostaną też zaprezentowane inicjatywy prospołeczne (banki czasu, wioski tematyczne itp.) i metody promocji obszarów wiejskich. Zgłoszenia są przyjmowane do 29 września. Więcej informacji o tych wydarzeniach tutaj.

 

Lokalna Grupa Działania Grudziądzki Spichlerz” zaprasza potencjalnych beneficjentów projektów grantowych na szkolenia. Odbędą się one w następujących terminach: 28 września 4, 11 i 25 października oraz 8 i 16  listopada. Więcej informacji tutaj.

 

Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy zaprasza 29 września oraz 23 października na bezpłatne szkolenia dotyczące przygotowywania wniosków o dofinansowanie.  W ich trakcie zostaną omówione między innymi: tryb grantowy i konkursowy wniosków, kryteria oceny projektu, procedura oceny i wyboru projektu, warunki umowy o dofinansowanie operacji, podstawowe zasady kwalifikowalności wydatków, wkład własny w projekcie, praca nad wnioskiem, ogólne zasady rozliczania. Zgłoszenia udziału i inne informacje na stronie internetowej.

 

 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli organizuje spotkania informacyjno-konsultacyjne dla osób zainteresowanych pozyskaniem dotacji z funduszy europejskich na podjęcie działalności gospodarczej. Na spotkaniach będzie można dowiedzieć się o postępach we wdrażaniu LSR oraz o zasadach przyznawania pomocy, kryteriach oceny i zasadach wyboru operacji przez LGD. Najbliższe spotkania zaplanowano na 4 i 5 października, w odbędą się one w biurze LGD w Inowrocławiu. Więcej informacji

 

  • inna aktywność:

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej zaprasza dzieci i młodzież w wieku od 5 do 15 lat do wzięcia udziału w konkursie plastycznym „Ziemia Kujawska oczami dziecka – najciekawsze miejsca naszego regionu”. Prace można przesyłać do 30 września do biura Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” w Odolionie 9gmina Aleksandrów Kujawski), wraz z załączoną deklaracją uczestnictwa i dopiskiem „konkurs plastyczny”. Więcej informacji na stronie LGD.

 

Beata Krzemińska
rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

 25 września 2017 r.