Aktualności

Fot. Jacek Smarz dla UMWKP
Fot. Jacek Smarz dla UMWKP

Konkrety marszałkowskiej polityki senioralnej

Rusza marszałkowski pilotażowy program opieki senioralnej, którym obejmujemy 386 niesamodzielnych osób starszych w trzydziestu gminach w całym regionie. Wśród proponowanych rozwiązań opiekun domowy, sieć wsparcia sąsiedzkiego, wolontariat opiekuńczy i wsparcie opieki rodzinnej. Trwają przygotowania organizacyjne, rekrutacja uczestników w marcu, pierwsze efekty w drugim kwartale 2018.

 

– Starzenie się społeczeństwa jest faktem, podobnie jak to, że co trzecia starsza osoba w naszym regionie mieszka samotnie. To problem, z którym musimy się zmierzyć. Proponowane przez nas rozwiązania to właściwa odpowiedź na te wyzwania – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

 

W ramach programu powstaną:

  • sieć dziennej opieki domowej na terenach wiejskich (20 opiekunów dla 180 seniorów)
  • system pomocy sąsiedzkiej w miastach (80 opiekunów/sąsiadów dla 120 seniorów)
  • system wsparcia dla tzw. opiekunów faktycznych (w Bydgoszczy, Toruniu, Włocławku i Grudziądzu powstaną ośrodki wypożyczające sprzęt pielęgnacyjny, które będą też szkoliły i udzielały porad dotyczących opieki)
  • struktura wolontariatu opiekuńczego (86 wolontariuszy zaopiekuje się tylomaż seniorami w Bydgoszczy, Toruniu, Włocławku i Grudziądzu)
  • Regionalne Centrum Informacji Senioralnej (zdrowie, opieka, edukacja, sport, kultura, integracja) i portal z tego rodzaju informacjami.

 

Będące obecnie w stadium organizacji Regionalne Centrum Informacji Senioralnej (długoterminowej) będzie ośrodkiem zbierającym dane dotyczące usług dedykowanych seniorom oraz rodzinom niesamodzielnych seniorów. Będzie się można do niego zwrócić na przykład w razie nagłej potrzeby zapewnienia opieki nad niesamodzielną osobą starszą.  

 

Efektem będzie oczywiście poprawa bezpieczeństwa i jakości życia niesamodzielnych osób starszych, zwłaszcza tych ze skromnymi dochodami, ale wśród rezultatów warto też wskazać przeszkolenie osób, które staną się wykwalifikowanymi opiekunami, w tym ponad 100 opiekunów zawodowych. 

 

Program będzie kosztował ponad 12 milionów złotych, finansowanie pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjny. Realizują go kujawsko-pomorski oddział Polskiego Czerwonego Krzyża i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

24 stycznia 2018 r.