Aktualności

Konferencja dotycząca obszarów chronionego krajobrazu

Urząd Marszałkowski organizuje w dniach 1 i 2 października w Hotelu Zajazd Fojutowo (Fojutowo, powiat tucholski) konferencję „Obszary chronionego krajobrazu w województwie kujawsko-pomorskim – zakres czynnej ochrony ekosystemów”. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Na zapisy czekamy do 26 września do godz. 12.

 

Celem konferencji będzie podjęcie merytorycznej dyskusji na temat obszarów chronionego krajobrazu w województwie kujawsko-pomorskim. W ramach konferencji przekazane zostaną informacje dotyczące założeń realizacji projektu pn. „Opracowanie dokumentacji projektowych w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w zakresie oceny stanu zachowania i wartości krajobrazów wyróżnionych z elementami audytu krajobrazowego”. Wykonawca usługi głównej (dokumentacji OCHK) przedstawi stan jego bieżącej realizacji.

 

Poruszone zostaną również zagadnienia ogólne dotyczące utrzymania stabilności ekosystemów i procesów ekologicznych oraz zachowania różnorodności biologicznej, a także ochrony gatunkowej roślin i zwierząt na obszarach chronionych województwa kujawsko-pomorskiego.

 

Jednym z głównych punktów programu będą także warsztaty wraz z zajęciami terenowymi dotyczące czynnej ochrony ekosystemów na obszarach chronionych województwa kujawsko-pomorskiego w aspekcie ochrony grzybów.

 

Prosimy o potwierdzenie przyjęcia zaproszenia do dnia 26 września do godz. 12: tel. 56 62 15 925 lub 660 702 232, e-mail: p.straszynska@kujawsko-pomorskie.pl

 

Opracowanie:

Departament Środowiska oraz

Biuro prasowe Urzędu Marszałkowskiego

24 września 2018 r.