Aktualności

Fot. Szymon Zdziebło

Komitet Monitorujący nowego RPO

Na swoim pierwszym posiedzeniu zebrał się dziś (16 kwietnia) Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020. W pięćdziesięcioosobowym gremium, które między innymi zatwierdza metodykę i kryteria wyboru projektów oraz wszelkie propozycje zmian w programie, zasiadają reprezentanci samorządu województwa i pozostałych struktur samorządu terytorialnego oraz rządu, a także przedstawiciele związków zawodowych, biznesu, środowisk naukowych i organizacji pozarządowych. Komitetowi przewodniczy marszałek Piotr Całbecki.

 

– Tryb powoływania Komitetu Monitorującego określa szczegółowo przyjęta w marcu uchwała zarządu województwa. Stanowi ona, że reprezentantów poszczególnych środowisk i organizacji wskazują samodzielnie te struktury i środowiska – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

 

Do KM desygnowały swoich przedstawicieli między innymi ZIT wojewódzki i Unia Metropolii Polskich; wojewódzkie konwenty wójtów, burmistrzów i starostów; Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków; NSZZ Solidarność, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych i Forum Związków Zawodowych; Pracodawcy Pomorza i Kujaw i regionalne struktury Business Centre Club; Caritas Diecezji Toruńskiej i Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych; publiczne wyższe uczelnie. 

 

Komitet ma w swoim składzie również przedstawicieli z głosem doradczym (bez prawa głosowania). W tej grupie są między innymi szefowie placówek medycznych oraz przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Urbanizacyjno-Architektonicznej.

  • Skład komitetu (załącznik do uchwały zarządu województwa) tutaj.
  • Procedura powoływania (załącznik do uchwały zarządu województwa) tutaj.
  • Kompetencje (załącznik do uchwały zarządu województwa) tutaj.

Oficjalnie wystąpienia (audio):

  • marszałka Piotra Całbeckiego tutaj
  • Wolfganga Muncha z Komisji Europejskiej tutaj.

 

 

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

16 kwietnia 2015 r.