Aktualności

RPO: podsumowanie i nowe otwarcie

RPO: podsumowanie i nowe otwarcie

Konferencja podsumowująca realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 i otwierająca nowy RPO odbywa się dzisiaj (16 kwietnia) w toruńskim Ratuszu Staromiejskim. Wartość Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dwukrotnie przekracza pulę środków, którą nasz region dysponował w poprzednim okresie programowania.

– Przemiany modernizacyjne, które dokonały się w Kujawsko-Pomorskiem w ostatnich latach dotyczą wszystkich dziedzin życia i są widoczne na każdym kroku. Dzięki unijnym środkom, ale także dzięki inicjatywie, kreatywności i współdziałaniu wszystkich zaangażowanych środowisk udało nam się zdziałać bardzo wiele. W nową perspektywę finansową Unii Europejskiej wchodzimy bogatsi o doświadczenia poprzedniej i uzbrojeni w posiadające społeczną legitymację programowe dokumenty strategiczne. Wiemy, co chcemy osiągnąć – i jak to zrobić – mówi marszałek Piotr Całbecki.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Kujawsko-Pomorskie otrzymało blisko miliard euro, czyli ponad 4 miliardy złotych wsparcia z Unii Europejskiej. Podpisano w sumie 2270 umów o dofinansowanie projektów o łącznej wartości ponad 8 miliardów złotych. Najwięcej z nich dotyczyło przedsięwzięć z zakresu wspierania przedsiębiorczości – na ich realizację przeznaczyliśmy co czwartą złotówkę w ramach RPO. Druga z kolei wartość wsparcia dotyczy projektów związanych z rozwojem infrastruktury transportowej, przede wszystkim budową i modernizacją dróg oraz obwodnic.

Samorząd województwa skierował też środki na modernizację i doposażenie szpitali, inwestycje uczelni, budowę obiektów sportowych i oświatowych, projekty proekologiczne, a także rewitalizację miast. Dzięki wsparciu z RPO powstała między innymi Trasa Uniwersytecka w Bydgoszczy, w budowie jest wielofunkcyjna sala koncertowa na toruńskich Jordankach, mieszkańcom Włocławka służy Centrum Kultury Browar B, w Grudziądzu wypiękniało między innymi nadwiślańskie nabrzeże, a w Inowrocławiu centrum miasta.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 do naszego regionu trafi 1,9 miliarda euro z Unii Europejskiej. Po dodaniu wkładu krajowego województwo będzie dysponować w ramach RPO kwotą 2,23 miliarda euro, czyli 9,5 miliarda złotych. Ideę podziału środków podporządkowaliśmy celom strategicznym określonym w Strategii rozwoju województwa 2020+. Trwają prace nad uszczegółowieniem dokumentu. W marcu przyjęty został zaktualizowany harmonogram konkursów na 2015 rok (dostępny tutaj). Ogłoszenie pierwszych konkursów planowane jest w III kwartale roku.

Więcej o RPO na lata 2014-2020 w broszurze informacyjnej tutaj.

W konferencji podsumowującej realizację RPO i inaugurującej nowe rozdanie unijnych środków, która odbywa się dziś (16 kwietnia) w Ratuszu Staromiejskim w Toruniu uczestniczą samorządowe władze województwa, członkowie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego, przedstawiciele środowisk samorządowych i naukowych oraz parlamentarzyści z regionu. Gościem jest także przedstawiciel Komisji Europejskiej Wolfgang Munch. W programie spotkania znalazło się wręczenie aktów powołania członkom Komitetu Monitorującego RPO 2014-2020, a także prezentacja nowego RPO oraz Regionalnej Strategii Innowacji. Wystąpią także uczniowie Gimnazjum i Liceum Akademickiego oraz Zespołu Szkół Muzycznych im. Karola Szymanowskiego w Toruniu.

 

Beata Krzemińska
rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

16 kwietnia 2015 r