Aktualności

Posiedzenie KWRiST online, 27 stycznia 2021, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP
Posiedzenie KWRiST online, 27 stycznia 2021, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

Komisja Wspólna o programie szczepień

Z udziałem marszałka Piotra Całbeckiego obradowała Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego (KWRiST). W programie środowego (27 stycznia) posiedzenia znalazła się m.in., wprowadzona na wniosek strony samorządowej, informacja rządu w sprawie realizacji Narodowego Programu Szczepień przeciwko Covid-19.

 

Program szczepień antycovidowych był pierwszym punktem obrad. Informacji na temat tego jak przebiegają szczepienia w naszym kraju udzielił minister Michał Dworczyk.

 

Do wczoraj (stan na godz. 10):

  • wykonano 776 987 szczepień
  • do punktów szczepień dostarczono 1 225 454 dawek szczepionki
  • zutylizowano 2 335 dawek
  • odnotowano 435 niepożądanych odczynów poszczepiennych.

 

26 stycznia we wszystkich punktach w kraju zaszczepiono łącznie 118 915 pacjentów – to dobowy rekord. Do końca marca szczepienia obejmą ponad 3 miliony Polaków.

 

 

Strona samorządowa zaproponowała usprawnienia systemowe związane z włączeniem się w realizację programu szczepień struktur samorządu terytorialnego.

 

Wśród omawianych spraw znalazły się jeszcze m.in. nowy krajowy program przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu do 2027 roku oraz ustawowe zmiany w Karcie Dużej Rodziny; projekt ustanowienia programu na rzecz równego traktowania, zakładający włączenie w związane z nim działania administracji samorządowej i organizacji pozarządowych; projekt nowelizacji ustaw samorządowych, w tym propozycja powołania młodzieżowych sejmików województw. W tym ostatnim przypadku strona samorządowa proponuje fakultatywność powoływania takich gremiów w oparciu o oddolne inicjatywy społeczne, podczas gdy rządowy projekt zakłada obligatoryjność, nakładając też na samorządy obowiązek obsługi sejmików młodzieżowych i ponoszenia kosztów ich funkcjonowania. Projekt nowelizacji ustaw samorządowych został ostatecznie odesłany do dalszych prac w jednym z zespołów roboczych KWRiST.

 

Marszałek Piotr Całbecki, jako współprzewodniczący rady ze strony samorządowej, zapowiedział skierowanie do premiera Mateusza Morawieckiego wystąpień w sprawie czwartej transzy Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych oraz w sprawie podatków lokalnych od infrastruktury kolejowej. Trzecie przygotowywane stanowisko, dotyczące wsparcia dla małych miast i gmin w budowie lokalnych sieci gazowych, zostanie skierowane do ministra środowiska.

 

Komisja Wspólna, organ pomocniczy Rady Ministrów, jest podstawową platformą wypracowywania wspólnych rządowo-samorządowych stanowisk w najważniejszych sprawach dotyczących funkcjonowania samorządu terytorialnego w naszym kraju, w tym tych wynikających z przynależności Polski do Unii Europejskiej. Pracuje w 12 zespołach problemowych i trzech grupach roboczych. W skład komisji wchodzą 24 osoby, 12 reprezentuje stronę rządową (minister spraw wewnętrznych i administracji oraz 11 członków wskazanych przez premiera), 12 stronę samorządową. Strona samorządowa to przedstawiciele 6 ogólnopolskich organizacji samorządu terytorialnego – Unii Metropolii Polskich, Unii Miasteczek Polskich, Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, Związku Miast Polskich, Związku Powiatów Polskich i Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej. Drugim współprzewodniczącym jest reprezentujący stronę rządową minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński.

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

27 stycznia 2021 r.

Ostatnia aktualizacja: 29 stycznia 2021 r.

 

Posiedzenie KWRiST online, 27 stycznia 2021, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPosiedzenie KWRiST online, 27 stycznia 2021, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPosiedzenie KWRiST online, 27 stycznia 2021, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPosiedzenie KWRiST online, 27 stycznia 2021, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP