Aktualności

Kolejne stypendia dla zdolnych

Kolejne stypendia dla zdolnych

Uroczyste wręczenie umów stypendialnych w ramach marszałkowskiego projektu „Zdolni na start” odbędzie się dzisiaj (18 czerwca) w toruńskim Dworze Artusa. Pomoc finansową otrzyma kolejne sześćdziesięcioro szczególnie uzdolnionych uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z regionu. Realizowany od 2008 projekt zakończymy z liczbą prawie 2 tysięcy przyznanych stypendiów.

 

– Program stypendialny „Zdolni na start” stworzyliśmy z myślą o uczniach, którzy dobrze sobie radzą w nauce. Dodatkowe środki finansowe wykorzystują między innymi na rozwój własnych zainteresowań naukowych – mówi marszałek Piotr Całbecki.

Czwarta edycja projektu „Zdolni na start”, realizowana w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zakładała dwa nabory wniosków. Pierwszy odbył się w roku szkolnym 2013/2014 – wsparcie otrzymało wówczas 330 uczniów (więcej tutaj). W roku szkolnym 2014/2015 stypendium trafiło do 340 uczniów (więcej tutaj).

Dzięki uruchomionym przez zarząd województwa dodatkowym środkom finansowym stypendium otrzyma kolejne 60 osób. Nabór odbył się między 7 a 17 kwietnia. Wysokość wsparcia to 350 zł miesięcznie, co oznacza, iż stypendysta otrzyma łącznie kwotę 4,2 tysiąca złotych za cały 2015 rok. Wynagrodzenie opiekuna dydaktycznego stypendysty wyniesie 80 zł brutto za każdy miesiąc sprawowanej opieki. Wypłacane będzie na podstawie umowy regulującej sposób współpracy z uczniem.

 

Lista stypendystów tutaj

 

W wyniku poprzednich naborów zrealizowanych w ramach projektu stypendialnego „Zdolni na start” przyznano łącznie 1898 rocznych stypendiów. Ze wsparcia skorzystało 1132 uczniów. Wśród nich było:

  • 570 chłopców, 562 dziewczęta,
  • 466 gimnazjalistów, 666 uczniów szkół ponadgimnazjalnych
  • 537 mieszkańców miast i miasteczek, 595 mieszkańców wsi

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

18 czerwca 2015 r.