Aktualności

Kolejne składowiska do rekultywacji

Kolejne składowiska do rekultywacji

Zwiększa się zakres przygotowanego przez Urząd Marszałkowski oraz samorządy lokalne projektu rekultywacji składowisk odpadów w regionie. Do realizowanych już 22 inwestycji dołączy 7 kolejnych. Uroczyste podpisanie umów z nowymi partnerami oraz aneksów do umów partnerskich odbyło się w czwartek (14 maja) w Urzędzie Marszałkowskim.

 

– Główny cel naszego projektu to przywrócenie wartości przyrodniczych terenom po zamkniętych składowiskach odpadów. Infrastruktura, która powstanie w ich miejscu umożliwi prowadzenie działań edukacyjnych z zakresie ekologii, ochrony środowiska oraz racjonalnego gospodarowania odpadami – tłumaczy marszałek Piotr Całbecki.

 

Wsparcie na realizację projektu „Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze” pozyskano w ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Środowiska konkursu dotyczącego rekultywacji składowisk odpadów komunalnych lub ich wydzielonych części na cele przyrodnicze, dla których wydano decyzje dotyczące ich zamknięcia.

 

Urząd Marszałkowski rozpoczął realizację projektu wspólnie z 21 samorządami lokalnymi oraz 1 związkiem międzygminnym. Oszczędności poprzetargowe umożliwiły zaangażowanie w realizację przedsięwzięcia nowych partnerów i rekultywację kolejnych siedmiu składowisk:

  • gmina Czernikowo (powiat toruński) –  składowisko w m. Jackowo,
  • gmina Fabianki (powiat włocławski) – składowisko w m. Wilczeniec Fabiański,
  • gmina Inowrocław – składowisko m. Karczyn,
  • gmina Lipno – składowisko przy ul. Wyszyńskiego w Lipnie,
  • gmina Osie (powiat świecki) – składowisko w m. Wierzchy,
  • gmina Zbójno (powiat golubsko-dobrzyński) – składowisko w m. Rembiocha,
  • gmina Skępe (powiat lipnowski) – składowisko w Skępem.

 

Lista wszystkich partnerów projektu tutaj

 

Łączna powierzchnia terenów objętych przedsięwzięciem wynosi 32,5 ha. Na wszystkich składowiskach przewidziano podobny zakres prac. Chodzi o przywrócenie wartości użytkowych gruntów między innymi poprzez właściwe ukształtowanie terenu, odtworzenie gleby, uregulowanie właściwych stosunków wodnych oraz wprowadzenie roślinności. Zrekultywowane tereny zostaną udostępnione mieszkańcom w formie ścieżek edukacyjnych.

 

Planowana wartość zadania wynosi 21,7 mln złotych. Wsparcie na realizację przedsięwzięcia ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko to 18,4 mln złotych (85 procent). Pozostałe środki to wkład własny beneficjentów (5 procent) oraz dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu (10 procent).

 

Nowi partnerzy projektu przygotowują się do rozpoczęcia inwestycji. W pozostałych gminach trwają już zaawansowane prace budowlane, prowadzone też są zasiewy i nasadzenia roślinności.

 

W każdej z gmin uczestniczących w projekcie odbyły się też warsztaty poświęcone zagadnieniom związanym z zarządzaniem gospodarką odpadami oraz formami prowadzenia edukacji ekologicznej, a także zajęcia związane z ekologią dla uczniów klas 3 szkół podstawowych (więcej tutaj).

Termin zakończenia realizacji projektu to październik 2015 roku.

 

Dzisiaj w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się uroczyste podpisanie umów z nowymi partnerami projektu oraz aneksów do umów z pozostałymi partnerami dotyczących przede wszystkim zmian w wysokości dofinansowania przedsięwzięć. W uroczystości uczestniczyli marszałek Piotr Całbecki, członek zarządu województwa Aneta Jędrzejewska oraz prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu Emilia Kawka-Patek.

 

 

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

Prace na terenie rekultywowanych składowisk:

 

Choceń

 

Dąbrowa Biskupia

 

Łasin

 

Śliwice

 

14 maj 2015 r.