Aktualności

Konferencja „Koleje Dużych Prędkości w województwie kujawsko-pomorskim”, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP
Konferencja „Koleje Dużych Prędkości w województwie kujawsko-pomorskim”, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

Nasz region musi skorzystać na kolei dużych prędkości

Samorządowcy i eksperci rozmawiali w środę (17 maja) w Toruniu na temat kolei dużych prędkości (KDP) powstającej w Polsce w ramach budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK). Proponowana sieć KDP, która ukształtuje i spetryfikuje relacje transportowe w kraju na wiele dziesięcioleci, a która praktycznie pomija najważniejsze miasta naszego regionu, nie jest dla nas satysfakcjonująca; będziemy zabiegać o zmiany, które uwzględnią interesy rozwojowe naszego województwa – to najważniejsze tezy przyjętego przez aklamację stanowiska uczestników konferencji.

 

Centralny Port Komunikacyjny, nad powstaniem którego trwają obecnie zaawansowane prace, to przyszły wielki hub komunikacyjny między Warszawą i Łodzią, integrujący transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W odległości 37 kilometrów na zachód od stolicy na obszarze 3 tysięcy hektarów zostanie wybudowany port lotniczy, który początkowo będzie w stanie obsługiwać 40 mln pasażerów rocznie. Na program kolejowy inwestycji składa się budowa 12 tras kolejowych, w tym 10 tzw. szprych prowadzących ze wszystkich polskich regionów do Warszawy i CPK. Każda ze szprych składać się będzie z nowych linii o standardzie dużych prędkości oraz ze zmodernizowanych elementów istniejącej infrastruktury kolejowej. Docelowo powstać ma prawie 2 tysiące kilometrów nowych torów.

 

Prezentacja Departamentu Planowania i Współpracy Regionalnej

 

Uczestniczący w konferencji eksperci podkreślali, że kolej dużych prędkości to przedsięwzięcie cywilizacyjne o wielkim znaczeniu rozwojowym i modernizacyjnym pod warunkiem, że linie kolejowe zostaną właściwie poprowadzone. Dr Michał Wolański ze Szkoły Głównej Handlowej mówił w tym kontekście o koniecznym dialogu z decydentami, a prof. Michał Wołek z Uniwersytetu Gdańskiego o modelu, który realizuje obecnie w tej dziedzinie Wielka Brytania, gdzie w tym standardzie powstaje połączenie Londynu z północą Anglii.

 

– Nie można prowadzić tego rodzaju projektów bez podmiotów, które reprezentują lokalne społeczności, bez samorządowych władz województwa reprezentujących dwumilionowy region. Kolej dużych prędkości nie interesuje nas jako przedsięwzięcie tranzytowe, ale jako projekt, z którego skorzystają wszyscy mieszkańcy Kujaw i Pomorza. Jak na razie wszystkie nasze postulaty w tej kwestii zostały odrzucone. Mam nadzieję, że ktoś w końcu usiądzie z nami do stołu i podejmie partnerską rozmowę – stwierdził w wypowiedzi dla mediów marszałek Piotr Całbecki. Podkreślił, że nieobecność zaproszonych na konferencję przedstawicieli rządu i CPK jest niedopuszczalna i oznacza antydialog.   

 

Zebrani – wśród których byli m.in. radni województwa Stanisław Pawlak, Jacek Chmarzyński i Tadeusz Pogoda – przyjęli stanowisko, w którym stwierdza się, że województwo kujawsko-pomorskie podobnie jak inne polskie regiony powinno być beneficjentem inwestycji; aktualny schemat kolei dużych prędkości nie jest dla naszego województwa satysfakcjonujący; inwestycje strategiczne, także najwyższej rangi, mające wpływ na kształtowanie konkurencyjności całego kraju, muszą być realizowane z intencją poszukiwania satysfakcjonujących rozwiązań z uwzględnieniem interesów społeczności lokalnych; samorząd województwa z zadowoleniem przyjmuje umieszczenie w sieci Grudziądza i będzie zabiegać o budowę linii kolejowej Bydgoszcz-Toruń-Włocławek w najwyższych standardach.

 

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

17 maja 2023 r.      

Ostatnia aktualizacja: 19 maja 2023 r.

 

Konferencja „Koleje Dużych Prędkości w województwie kujawsko-pomorskim”, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPKonferencja „Koleje Dużych Prędkości w województwie kujawsko-pomorskim”, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPKonferencja „Koleje Dużych Prędkości w województwie kujawsko-pomorskim”, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPKonferencja „Koleje Dużych Prędkości w województwie kujawsko-pomorskim”, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPKonferencja „Koleje Dużych Prędkości w województwie kujawsko-pomorskim”, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPKonferencja „Koleje Dużych Prędkości w województwie kujawsko-pomorskim”, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPKonferencja „Koleje Dużych Prędkości w województwie kujawsko-pomorskim”, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPKonferencja „Koleje Dużych Prędkości w województwie kujawsko-pomorskim”, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPKonferencja „Koleje Dużych Prędkości w województwie kujawsko-pomorskim”, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPKonferencja „Koleje Dużych Prędkości w województwie kujawsko-pomorskim”, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPKonferencja „Koleje Dużych Prędkości w województwie kujawsko-pomorskim”, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPKonferencja „Koleje Dużych Prędkości w województwie kujawsko-pomorskim”, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPKonferencja „Koleje Dużych Prędkości w województwie kujawsko-pomorskim”, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPKonferencja „Koleje Dużych Prędkości w województwie kujawsko-pomorskim”, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPKonferencja „Koleje Dużych Prędkości w województwie kujawsko-pomorskim”, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPKonferencja „Koleje Dużych Prędkości w województwie kujawsko-pomorskim”, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPKonferencja „Koleje Dużych Prędkości w województwie kujawsko-pomorskim”, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP