Aktualności

Kilometry nowych chodników

Kilometry nowych chodników

Zakończyła się realizacja 19 inwestycji w ramach czwartej edycji Drogowej Inicjatywy Samorządowej. To przedsięwzięcia, które poprawiają bezpieczeństwo pieszych, rowerzystów i kierowców korzystających z wojewódzkich tras.

 

Drogowa Inicjatywa Samorządowa (DIS) jest wspólnym przedsięwzięcie samorządu województwa oraz  gmin i powiatów. Wsparcie trafia na takie działania takie jak budowy chodników, azyli dla pieszych, zatok autobusowych, ścieżek rowerowych, pieszojezdni oraz barier ochronnych. 60 procent kosztów inwestycji pokrywa gmina, a resztę zabezpiecza Urząd Marszałkowski. W imieniu województwa kujawsko-pomorskiego program realizuje Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy. Aby zrealizować przedsięwzięcie gminy muszą także dysponować projektem i gruntem pod realizację zadania. Drogowa Inicjatywa Samorządowa finansowana jest  z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

– Poprzez budowę odpowiedniej infrastruktury poprawiamy bezpieczeństwo kierowców, pieszych oraz rowerzystów. Podobnie jak w 2013 roku i tym razem zarezerwowaliśmy środki na realizację wszystkich inicjatyw zgłaszanych w ramach Drogowej Inicjatywy Samorządwej – mówi marszałek Piotr Całbecki.

W ramach ubiegłorocznej (2014), czwartej już edycji programu udało się zrealizować największą liczbę zadań. W sumie inwestycje prowadzono na 19 odcinkach wojewódzkich dróg, w 14 gminach. Najwięcej z nich dotyczyło budowy chodników lub ścieżek pieszo-rowerowych, w Bytoniu i Złejwsi Wielkiej powstały zatoki autobusowe, a w Świeciu oprócz chodnika odnowiono nawierzchnię drogi oraz powstała ścieżka rowerowa. Najbardziej ambitne zadanie realizowała gmina Kęsowo (powiat tucholski), w której w miejscowości Żalno przy drodze wojewódzkiej nr 240 powstał blisko 2-kilometrowy chodnik wraz z odwodnieniem.
 
Lista wszystkich zrealizowanych inwestycji tutaj

W 2013 w ramach DIS przy drogach wojewódzkich zrealizowano dziewięć zadań. Przedsięwzięcia dotyczyły przede wszystkim budowy chodników, których powstało blisko 6 kilometrów. Więcej na ten temat tutaj

Drogowa Inicjatywa Samorządowa – 2014 w liczbach

  • Koszt programu – 7,17 mln zł
  • Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego – 2,87 mln zł
  • Liczba zadań – 19
  • Liczba samorządów uczestniczących w projekcie – 14

Mapka

 

Czytaj też: Nowe inwestycje na drogach wojewódzkich

 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
 
5 stycznia 2015 r.