Aktualności

Misja gospodarcza

Z misją gospodarczą do Niemiec. Czekamy na zgłoszenia

Zapraszamy przedsiębiorców z regionu do udziału w organizowanej przez Urząd Marszałkowski misji gospodarczej do Niemiec. Wyjazd skierowany do firm z branży meblarskiej odbędzie się w terminie 5-8 maja. Na zgłoszenia czekamy do 4 lutego.

 

– Nasze misje gospodarcze realizowane są w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Tym razem wyjazd organizujemy z myślą o firmach z regionu działających w branży meblarskiej. Zachęcam do zgłaszania udziału – mówi marszałek Piotr Całbecki.
 
W ramach misji gospodarczej planowane są rozmowy matchmakingowe z potencjalnymi partnerami biznesowymi, wizyta studyjna w przedsiębiorstwie branżowym oraz udział jako zwiedzający w Międzynarodowych Targach dla Przemysłu Meblowego i Wykańczania Wnętrz INTERZUM. To  organizowana raz na dwa lata w Kolonii specjalistyczna impreza dla poddostawców z branży meblarskiej. Uczestniczy w niej około 1,5 tysiąca wystawców oraz ponad 50 tysięcy odwiedzających.

Udział przedsiębiorców w misji gospodarczej będzie finansowany w ramach pomocy de minimis. Samorząd województwa zagwarantuje transport, noclegi, wyżywienie, pokrywa koszty ubezpieczenia, organizacji spotkań i udziału w targach. Kosztami przedsiębiorcy będzie: dieta oddelegowanego pracownika, przygotowanie własnych materiałów promocyjnych oraz ewentualne inne wydatki związane z uczestnictwem w targach nie objęte dofinansowaniem w ramach projektu.

W misji gospodarczej weźmie udział 10 firm. Językiem wiodącym misji będzie język angielski. Dopuszcza się udział przedstawiciela przedsiębiorcy posługującego się językiem niemieckim. W misji gospodarczej może wziąć udział jeden przedstawiciel danego przedsiębiorcy.

Zachęcamy przedsiębiorców zainteresowanych udziałem w misji gospodarczej do dostarczenia dokumentów aplikacyjnych (do pobrania tutaj) do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego przy Placu Teatralnym 2 w Toruniu do 4 lutego 2015 r. do godz. 15.30.

Będzie to siódma misja gospodarcza organizowana przez Urząd Marszałkowski w latach 2014-2015. Najbliższy wyjazd – do Niemiec, dla przedsiębiorców z branży stalowo-maszynowej- odbędzie się w terminie 24-26 lutego. Do tej pory odbyły się już misje gospodarcze przedsiębiorców do:

  • Chin (Szanghaj)– dla firm z branży spożywczej,
  • Danii i Szwecji – dla firm branży narzędziowo-przetwórczej,
  • Szwecji – dla przedsiębiorców z branży turystyki zdrowotnej,
  • USA (Chicago) – dla firm z branży IT,
  • Niemiec – dla przedsiębiorców z branży narzędziowo-przetwórczej.

Misja gospodarcza jest organizowana przez Województwo Kujawsko-Pomorskie w ramach projektu „Promocja gospodarki Województwa Kujawsko-Pomorskiego m.in. poprzez zagraniczne misje gospodarcze” w 85% finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działania 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów oraz w 15% ze środków z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Departament Rozwoju Gospodarczego
Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

22 stycznia 2015 r.