Aktualności

Inauguracja jubileuszu 15-lecia PWSZ we Włocławku, fot. Dawid Kretkowski PWSZ Włocławek
Inauguracja jubileuszu 15-lecia PWSZ we Włocławku, fot. Dawid Kretkowski PWSZ Włocławek

Jubileusz włocławskiej uczelni

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku obchodzi jubileusz piętnastej rocznicy powstania. To jedyna publiczna uczelnia wyższa o profilu zawodowym w naszym regionie. Podczas poniedziałkowej (13 marca) uroczystej inauguracji obchodów samorząd województwa reprezentowali członek zarządu województwa Sławomir Kopyść oraz pełnomocnik zarządu województwa ds. rozwoju nauki, badań i wdrożeń prof. Bogusław Buszewski.

 

– Z okazji jubileuszu 15-lecia Państwa Uczelni dziękuję wszystkim, którzy pracowali i pracują na obecne wysokie standardy nauczania. Wierzę, że Państwa wysiłki włożone w naukę młodych ludzi, są zauważane i doceniane. Wszystkim pracownikom Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku życzę zadowolenia i satysfakcji z pracy, nieustannej motywacji do działania oraz radości w codziennym życiu. Studentom Uczelni życzę zaś, aby każdy dzień wykorzystywali na zdobywanie wiedzy i nowych umiejętności – napisał marszałek Piotr Całbecki w liście do społeczności PWSZ.

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku kształci na studiach licencjackich i inżynierskich, także w systemie popo­łudniowo-weekendowym, oferuje też szeroki wachlarz kursów i szkoleń oraz studiów podyplomowych. W ramach uczelni funkcjonują trzy instytuty: Instytut Humanistyczny, Instytut Nauk Społecznych i Technicznych oraz Instytut Nauk o Zdrowiu, oferujące studia na 8 kierunkach. W PWSZ działają studenckie koła naukowe, samorząd studencki i Akademicki Związek Sportowy.

 

Szkoła uzyskała srebrny certyfikat „Uczelnia Liderów” w ogólnopolskim konkursie dla szkół wyższych. Sejmik województwa odznaczył PWSZ we Włocławku Honorową Odznaką „Zasłużony dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego”.

 

 

Departament Rozwoju Gospodarczego

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

15 marca 2017 r.

 

Inauguracja jubileuszu 15-lecia PWSZ we Włocławku, fot. Dawid Kretkowski PWSZ WłocławekInauguracja jubileuszu 15-lecia PWSZ we Włocławku, fot. Dawid Kretkowski PWSZ WłocławekInauguracja jubileuszu 15-lecia PWSZ we Włocławku, fot. Dawid Kretkowski PWSZ WłocławekInauguracja jubileuszu 15-lecia PWSZ we Włocławku, fot. Dawid Kretkowski PWSZ WłocławekInauguracja jubileuszu 15-lecia PWSZ we Włocławku, fot. Dawid Kretkowski PWSZ WłocławekInauguracja jubileuszu 15-lecia PWSZ we Włocławku, fot. Dawid Kretkowski PWSZ Włocławek