Aktualności

Konferencja „Karol Wojtyła, człowiek Soboru Watykańskiego II”, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP
Konferencja „Karol Wojtyła, człowiek Soboru Watykańskiego II”, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

Jan Paweł II i Kościół otwarty

W Urzędzie Marszałkowskim odbyła się konferencja naukowa „Karol Wojtyła, człowiek Soboru Watykańskiego II”, w której uczestniczyli hierarchowie Kościoła Katolickiego oraz związani z Kościołem katolickim naukowcy i publicyści. W imieniu marszałka Piotra Całbeckiego konferencję otworzyła członek zarządu województwa Aneta Jędrzejewska.

 

– Cieszę się, że mogliśmy być gospodarzami konferencji na temat znaczenia Vaticanum II, najważniejszego wydarzenia w historii Kościoła katolickiego w minionym stuleciu, dzieła dwóch wielkich papieży, Jana XXIII i Pawła VI, oraz prawie trzech tysięcy ojców soborowych, wśród których był patron województwa kujawsko-pomorskiego Karol Wojtyła – Jan Paweł II – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

 

– Jan Paweł II był człowiekiem przemian i człowiekiem pokoju. Każdym słowem i swoim postępowaniem dawał świadectwo miłości do Boga i miłości do człowieka. Jesteśmy zobowiązani pielęgnować to, czego nas nauczał. Sobór Watykański II, na którym pojawił się jako mało znany biskup i z którego wyjechał jako postać rozpoznawalna, był dla Karola Wojtyły ważnym doświadczeniem, a także swego rodzaju trampoliną do tego, by zostać wyniesionym na Stolicę Piotrową – mówiła w swoim dzisiejszym wystąpieniu członek zarządu województwa Aneta Jędrzejewska, która w imieniu gospodarza województwa otworzyła konferencję. Nawiązując do doświadczenia pandemii i wojny na Ukrainie stwierdziła, że tylko przywiązanie do wartości i głęboki humanizm dają społecznościom szanse na przetrwanie.  

 

Biskup ordynariusz toruński prof. Wiesław Śmigiel zaznaczył, że ówczesny biskup krakowski przybył na sobór w Watykanie nie tylko ze swoim dorobkiem naukowym, ale przede wszystkim ze swoją wiarą i doświadczeniem ukształtowanym przez historię i rzeczywistość w naszej części Europy. Przypomniał, że dla Jana Pawła II niezwykle istotny był dialog Kościoła katolickiego ze światem i ekumeniczny dialog z innymi kościołami chrześcijańskimi. Do tej wypowiedzi nawiązał gość konferencji, greckokatolicki duchowny Arkadiusz Trochanowski, biskup eparchii olsztyńsko-gdańskiej, który w swoim referacie podkreślił ekumenizm polskiego papieża i to, że bardzo docenił on katolickie kościoły wschodnie. Biskup Trochanowski podziękował za postawę Polaków wobec wojny na Ukrainie, której efektem jest wsparcie Ukrainy i Ukraińców na wielu polach, od pomocy uchodźcom po wsparcie dyplomatyczne i wojskowe.   

 

W programie konferencji znalazły się także m.in. wystąpienie ks. prof. Roberta Skrzypczaka z warszawskiej  Akademii Katolickiej na temat personalizmu chrześcijańskiego w ujęciu Karola Wojtyły; krótki wykład redaktora naczelnego katolickiego pisma „Więź” red. Zbigniewa Nosowskiego zatytułowany „Optymizm? Pesymizm? Nadzieja? Kościół wobec świata 60 lat po Vaticanum II”; prelekcja ks. prof. Janusza Bujaka z Uniwersytetu Szczecińskiego na temat teologii katolickiej przed soborem; interesujące refleksje prof. Pawła Skibińskiego z Uniwersytetu Warszawskiego na temat Kościoła doby Vaticanum II; erudycyjny referat o. dr. Grzegorza Dobroczyńskiego SJ na temat tego, co z dorobku soborowego zostało wykorzystane w nauczaniu Jana Pawła II; arcyciekawy wykład prezesa toruńskiego KIK-u prof. Michała Białkowskiego, historyka i politologa z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, który dzisiejszą konferencję zorganizował, o tym jak Kościół katolicki w Polsce przygotowywał się do soboru.    

 

Przed sympozjum z jego uczestnikami spotkali się członek zarządu województwa Aneta Jędrzejewska i pełnomocnik zarządu województwa Grzegorz Borek.

 

Program

 

Konferencja „Karol Wojtyła – Jan Paweł II – człowiek Soboru Watykańskiego II”, 20 października 2022, Urząd Marszałkowski w Toruniu, transmisja online na kanale YT Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego; patronat honorowy: przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski metropolita poznański abp Stanisław Gądecki, biskup ordynariusz toruński Wiesław Śmigiel, kierownictwo Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego.

 

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

20 października 2022 r.

Ostatnia aktualizacja: 21 października 2022 r.

 

Konferencja „Karol Wojtyła, człowiek Soboru Watykańskiego II”, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPKonferencja „Karol Wojtyła, człowiek Soboru Watykańskiego II”, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPKonferencja „Karol Wojtyła, człowiek Soboru Watykańskiego II”, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPKonferencja „Karol Wojtyła, człowiek Soboru Watykańskiego II”, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPKonferencja „Karol Wojtyła, człowiek Soboru Watykańskiego II”, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPKonferencja „Karol Wojtyła, człowiek Soboru Watykańskiego II”, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPKonferencja „Karol Wojtyła, człowiek Soboru Watykańskiego II”, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPKonferencja „Karol Wojtyła, człowiek Soboru Watykańskiego II”, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPKonferencja „Karol Wojtyła, człowiek Soboru Watykańskiego II”, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPKonferencja „Karol Wojtyła, człowiek Soboru Watykańskiego II”, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPKonferencja „Karol Wojtyła, człowiek Soboru Watykańskiego II”, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPKonferencja „Karol Wojtyła, człowiek Soboru Watykańskiego II”, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPKonferencja „Karol Wojtyła, człowiek Soboru Watykańskiego II”, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPKonferencja „Karol Wojtyła, człowiek Soboru Watykańskiego II”, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPKonferencja „Karol Wojtyła, człowiek Soboru Watykańskiego II”, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPKonferencja „Karol Wojtyła, człowiek Soboru Watykańskiego II”, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPKonferencja „Karol Wojtyła, człowiek Soboru Watykańskiego II”, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPKonferencja „Karol Wojtyła, człowiek Soboru Watykańskiego II”, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPKonferencja „Karol Wojtyła, człowiek Soboru Watykańskiego II”, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPKonferencja „Karol Wojtyła, człowiek Soboru Watykańskiego II”, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPKonferencja „Karol Wojtyła, człowiek Soboru Watykańskiego II”, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPKonferencja „Karol Wojtyła, człowiek Soboru Watykańskiego II”, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPKonferencja „Karol Wojtyła, człowiek Soboru Watykańskiego II”, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPKonferencja „Karol Wojtyła, człowiek Soboru Watykańskiego II”, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPKonferencja „Karol Wojtyła, człowiek Soboru Watykańskiego II”, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPKonferencja „Karol Wojtyła, człowiek Soboru Watykańskiego II”, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPKonferencja „Karol Wojtyła, człowiek Soboru Watykańskiego II”, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPKonferencja „Karol Wojtyła, człowiek Soboru Watykańskiego II”, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPKonferencja „Karol Wojtyła, człowiek Soboru Watykańskiego II”, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPKonferencja „Karol Wojtyła, człowiek Soboru Watykańskiego II”, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPKonferencja „Karol Wojtyła, człowiek Soboru Watykańskiego II”, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPKonferencja „Karol Wojtyła, człowiek Soboru Watykańskiego II”, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPKonferencja „Karol Wojtyła, człowiek Soboru Watykańskiego II”, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP