Aktualności

Profesor Bogusław Buszewski, fot. Andrzej Romański
Profesor Bogusław Buszewski, fot. Andrzej Romański

Prestiżowe wyróżnienie dla prof. Buszewskiego

Związany z marszałkowską administracją naszego województwa wybitny polski chemik profesor Bogusław Buszewski otrzymał Nagrodę i Medal im. Romana Kaliszana za wybitne osiągnięcie naukowe w dziedzinie nauk biomedycznych i biofarmaceutycznych. Wyróżnienie przyznają wspólnie Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańskie Towarzystwo Naukowe i Naukowa Fundacja Polpharmy.

 

Profesor dr hab. Bogusław Buszewski, wybitny uczony i pedagog, specjalista w dziedzinie chemii analitycznej uważany za twórcę polskiej szkoły chromatografii (jednej z technik analitycznych), jest znakomitością naukową o międzynarodowej renomie. Na stałe pracuje na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie kieruje stworzoną przez siebie od podstaw Katedrą Chemii Środowiska i Bioanalityki oraz Centrum Edukacyjno-Badawczym Metod Separacyjnych i Bioanalitycznych. Jest członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk, zasiada też w Radzie Naukowej Centralnego Instytutu Ochrony Pracy. Posiada liczne odznaczenia państwowe i kilka doktoratów honorowych uczelni w kraju i za granicą.  W uznaniu dorobku naukowego został odznaczony medalem Jędrzeja Śniadeckiego, który jest najwyższym wyróżnieniem przyznawanym przez Polskie Towarzystwo Chemiczne. Należy do najczęściej cytowanych polskich chemików. Był promotorem 45 doktoratów i opiekunem 24 zakończonych habilitacji, sześcioro jego uczniów jest dziś tytularnymi profesorami.

 

Od kilku lat współpracuje z samorządem województwa kujawsko-pomorskiego. Obecnie pełni funkcję pełnomocnika zarządu województwa ds. rozwoju nauki, badań i wdrożeń oraz innowacyjności.

 

Ceremonia wręczenia wyróżnienia odbyła się 10 października, podczas inauguracji roku akademickiego na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym.

 

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

12 października 2022 r.