Aktualności

Jedno ze szkoleń Urzędu Marszałkowskiego dotyczących zjawiska przemocy w rodzinie, fot. Jacek Piotrowski
Jedno ze szkoleń Urzędu Marszałkowskiego dotyczących zjawiska przemocy w rodzinie, fot. Jacek Piotrowski

Jak pomóc krzywdzonemu dziecku?

„Diagnoza dziecka – ofiary i świadka przemocy domowej” to temat szkolenia dla specjalistów z instytucji zajmujących się pracą z krzywdzonymi dziećmi, które w piątek i sobotę (4-5 września) odbywa się w Przysieku. Spotkanie organizuje Urząd Marszałkowski.

 

Szkolenie prowadzą Katarzyna Fenik-Gaberle i Renata Kałucka – trenerki ze statusem certyfikowanych superwizorów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, rekomendowane przez Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

 

Zaproszenie do udziału w szkoleniu zostało skierowane do pracowników rodzinnych ośrodków konsultacyjno-diagnostycznych oraz pracowników specjalistycznych ośrodków wsparcia. Wspomniane instytucje w szczególny sposób zaangażowane są w pracę z dziećmi, w tym często z dziećmi doświadczającymi różnych form przemocy domowej.

 

Program szkolenia skonstruowany został w taki sposób, żeby dostarczyć wiedzy i umiejętności związanych z rozpoznawaniem symptomów przemocy, a także znaleźć właściwe metody pomocy dziecku i rodzinie.

 

 

Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy

w Departamencie Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego

4 września 2015