Aktualności

Magazyny firmy Rossmann w Grudziądzu, fot. Daniel Pach
Magazyny firmy Rossmann w Grudziądzu, fot. Daniel Pach

Inwestycje zagraniczne w regionie

Podniesienie dostępności transportowej na tle innych regionów w przeciągu ostatnich trzech lat, a także poprawa pozycji województwa w zakresie infrastruktury społecznej i bezpieczeństwa powszechnego – na te elementy w kontekście Kujawsko-Pomorskiego zwrócili uwagę autorzy raportu „Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2016”.

 

Najbardziej atrakcyjnym dla inwestorów zagranicznych w województwie kujawsko-pomorskim jest podregion bydgosko-toruński. Zajmuje on wysokie miejsca we wszystkich ujęciach branżowych – przemyśle, usługach i działalności zaawansowanych technologii. Wyróżnia się między innymi dostępnością wykfalifikowanych kadr, obecnością renomowanych uczelni, wysoką dostępnością komunikacyjną oraz dobrze rozwiniętym sektorem otoczenia biznesu. Może także pochwalić się niskim bezrobociem (6,5%), dużą liczbą ludności (prawie 800 tys.) oraz znaczącą liczba studentów (75 na 1000 mieszkańców).

 

Województwo kujawsko-pomorskie według raportu zajmuje 9 pozycję w kraju. W ujęciu branżowym jest najbardziej atrakcyjne do lokalizowania na swoim obszarze działalności przemysłowej – pod tym względem zajmuje 7 pozycję. Nasz region jest również atrakcyjny do lokalizowania na nim działalności usługowej, nieco słabiej wygląda obszar inwestycji z branży high-tech, choć i w tym przypadku zajmuje nienajgorsze 10 miejsce w kraju.

 

W ubiegłym roku w Kujawsko-Pomorskiem 81 inwestorów zagranicznych ulokowano inwestycje o wartości minimum 1 mln USD. Najwięcej inwestorów specjalizuje się w obszarze branży maszynowo-metalowej (14, m. in.  ThyssenKrupp, Lafarge, Riello, Wienerberger), wytwarzania wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych (13, m. in. Prettl, Hellenic Bottling Company) oraz elektroniki i elektryki (10, m. in. Jabil, SLX, Tyco Electronics). Branża metalowo-maszynowa oraz elektroniki i elektryki wiążą się z obszarami zidentyfikowanymi jako inteligentne specjalizacje województwa.

 

Tegoroczny raport jest już dwunastym z kolei przygotowanym przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, którego tematem jest regionalne zróżnicowanie atrakcyjności inwestycyjnej Polski dla inwestorów zagranicznych. Cały raport znajduje się tutaj.

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

10 stycznia 2017 r.