Aktualności

Otwarcie Golubsko-Dobrzyńskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP
Otwarcie Golubsko-Dobrzyńskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP

Park Przemysłowo-Technologiczny w Golubiu-Dobrzyniu

We wtorek (25 maja) z udziałem marszałka Piotra Całbeckiego, wicemarszałka Zbigniewa Sosnowskiego, senatora Ryszarda Bobera i przedstawicieli lokalnych samorządów odbyło się uroczyste otwarcie Golubsko-Dobrzyńskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego. Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych na potrzeby przedsiębiorców było możliwe dzięki wsparciu środkami unijnymi w ramach naszego Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO).

 

– Wielomilionowe wsparcie na przygotowanie terenów inwestycyjnych to pomoc dla samorządów lokalnych w przygotowaniu atrakcyjnej oferty dla inwestorów. Efektem, na który liczymy przede wszystkim, będą nowe miejsca pracy i wzmocnienie konkurencyjności naszej gospodarki – mówi marszałek Piotr Całbecki.

 

Golubsko-Dobrzyński Park Przemysłowo-Technologiczny zlokalizowany jest we wschodniej części miasta, między ulicami Sokołowską i Rypińską. Inwestycja o wartości ponad 7,7 mln złotych obejmowała m.in. budowę ronda, jezdni z ciągiem pieszo-rowerowym i przepustu drogowego na Strudze Dobrzyńskiej. Przebudowano istniejącą infrastrukturę techniczną i energetyczną oraz sieć ciepłowniczą, wykonano kanalizację deszczową i sanitarną z przepompownią ścieków. Realizacja przedsięwzięcia możliwa była dzięki dofinansowaniu ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Na ten cel za pośrednictwem samorządu województwa miasto Golub-Dobrzyń pozyskało ponad 5,3 mln złotych.

 

Podczas uroczystości odsłonięto także nazwy ulicy (Przemysłowa) i ronda (70-lecia połączenia Golubia i Dobrzynia) zlokalizowanych w obrębie parku. 

 

W Kujawsko-Pomorskiem funkcjonuje obecnie dziewięć obszarów przemysłowych: Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny, Grudziądzki Park Przemysłowy, Toruński Park Technologiczny, Park Przemysłowy w Solcu Kujawskim (powiat bydgoski), Vistula Park Świecie, Vistula Park II, Włocławska Strefa Rozwoju Gospodarczego Park Przemysłowo-Technologiczny, Nadnotecki Park Przemysłowy w Paterku (powiat nakielski), Płużnicki Park Inwestycyjny (w powiecie wąbrzeskim).

 

W ramach obecnej perspektywy finansowej naszego RPO na przygotowanie i kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych oraz rozbudowę istniejących parków technologicznych i przemysłowo-technologicznych w Kujawsko-Pomorskiem trafiło ponad 33 mln złotych. Wśród projektów budowa infrastruktury z funkcją centrum demonstracyjnego w Bydgoskim Parku Przemysłowo-Technologicznym, rozbudowa Toruńskiego Parku Technologicznego oraz uzbrojenie nowych obszarów inwestycyjnych m.in. w Janikowie (w powiecie inowrocławskim) i we Wrockach (powiat golubsko-dobrzyński). Lista projektów.

 

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

25 maja 2021 r.

Ostatnia aktualizacja: 27 maja 2021 r.

 

Otwarcie Golubsko-Dobrzyńskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPOtwarcie Golubsko-Dobrzyńskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPOtwarcie Golubsko-Dobrzyńskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPOtwarcie Golubsko-Dobrzyńskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPOtwarcie Golubsko-Dobrzyńskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPOtwarcie Golubsko-Dobrzyńskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPOtwarcie Golubsko-Dobrzyńskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPOtwarcie Golubsko-Dobrzyńskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPOtwarcie Golubsko-Dobrzyńskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP