Archiwum

Fot. Wojtek Szabelski/freepress.pl
Fot. Wojtek Szabelski/freepress.pl

Medyczny pakiet stulecia: kontynuacja

Znamy już główne założenia medycznego pakietu stulecia 2, czyli kontynuacji marszałkowskiego programu modernizacji najważniejszych placówek służby zdrowia w regionie. Planowana łączna wartość nowych inwestycji sięgnie 400 milionów złotych. Jedną z najważniejszych będzie założona z rozmachem i uwzględniająca europejskie standardy dla tego typu placówek rozbudowa i modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu.

 

– Za realizację drugiej części programu będzie odpowiedzialna nasza wojewódzka samorządowa spółka Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne, która zarządza też jego pierwszą częścią. Środki pochodzić będą z zaciągniętego przez KPIM kredytu pomocowego Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Dokończenie modernizacji szpitali jest niezbędne. Bezpieczeństwo zdrowotne, korzystanie ze zdobyczy nowoczesnej medycyny jest niestety kosztowne, ale są to właściwie wydane pieniądze – podkreśla marszałek  Piotr Całbecki. 

 

Rozbudowa WSZ, placówki bardzo ważnej w regionalnym systemie lecznictwa, stała się konieczna ze względu na niedostatek powierzchni i konieczność funkcjonalnego połączenia oddziałów psychiatrycznych i oddziału zakaźnego z głównym zapleczem diagnostycznym. W skład struktury lecznicy wchodzą bowiem obecnie także szpitale psychiatryczny i obserwacyjno-zakaźny.

 

Od dawna oczekiwaną inwestycję przy ul. Świętego Józefa rozpoczynamy od modernizacji i rozbudowy istniejącego gmachu głównego lecznicy, który po dobudowaniu nowych skrzydeł, pomieści dobrze zorganizowany Szpitalny Oddział Ratunkowy, z własnymi salami operacyjnymi i nowoczesnym zapleczem diagnostycznym, sąsiadujący z Oddziałem Kardiologii Inwazyjnej, a także główny blok operacyjny szpitala, cztery oddziały łóżkowe (w tym 318 nowych łóżek na oddziałach zabiegowych) i umiejscowione na dachu lądowisko dla helikopterów. Równolegle będą wznoszone trzykondygnacyjny parking i budynki techniczne. W drugim etapie rozbudowy powstaną budynki dla szpitala zakaźnego i sześciu oddziałów psychiatrycznych, a także pawilon administracyjny który pomieści także aptekę.

 

 

Wśród innych ważnych inwestycji, których realizację zakłada program modernizacji i rozwoju szpitali wojewódzkich są:

 • Centrum Onkologii w Bydgoszczy
  • Budowa polikliniki
  • Wymiana wyeksploatowanych zintegrowanych linii do radioterapii C1 i C2 w Zakładzie Radioterapii
  • Przeniesienie do nowo wybudowanego Zakładu Teleradioterapii we Włocławku dwóch zintegrowanych linii do radioterapii C3 i C5 po ich modernizacji
  • Doposażenie Zakładu Genetyki Molekularnej Innowacyjnego Forum Medycznego w aparaturę specjalistyczna laboratoryjną
  • Rozbudowa Zakładu Utylizacji Odpadów Medycznych
  • Przebudowa systemu zasilania elektroenergetycznego
  • Termomodernizacja Zespołu Głównego
  • Rozbudowa Ambulatorium Chemioterapii wraz z modernizacją infrastruktury apteki szpitalnej
  • Przebudowa dla potrzeb Działu Sal Operacyjnych infrastruktury Przychodni po jej przeniesieniu do budynku Polikliniki Centrum

 

 • Szpital Dziecięcy w Bydgoszczy – zakup sprzętu (zadanie priorytetowe)

 

 • Wojewódzki Szpital dla Psychicznie i Nerwowo Chorych w Świeciu:
  • Modernizacja oddziałów I i II
  • Modernizacja oddziałów IIIA i IIIB
  • Modernizacja budynku nr 7 – administracyjnego
  • Modernizacja budynku nr 29 (oddziały IV i V)
  • Modernizacja budynku nr 19 (oddziały X i dziecięcy)
  • Modernizacja budynku nr 8 (kuchnia) i 9 (warsztat ślusarski)
  • Zagospodarowanie terenu ścisłego centrum szpitala (ogrodzenie i monitoring)
  • Parking koło budynku apteki
  • Budowa nowych chodników i traktów spacerowych oraz naprawa dróg w ścisłym centrum szpitala.

 

 • Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy
  • Modernizacja i remont parteru budynku C – izby przyjęć
  • Podjazd dla karetek (budynek F)
  • Zakup sprzętu i wyposażenia (zadanie priorytetowe)

 

 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku
  • Zaprojektowanie rozbudowy i przebudowy Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku
  • Rozbudowa i przebudowa szpitala wraz z jego wyposażeniem

 

 • Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny w Bydgoszczy
  • Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby oddziału wysokozakaźnego – zadanie priorytetowe
  • Modernizacja budynku B

 

Przewidywany termin rozpoczęcia realizacji programu to ostatni kwartał 2015 r.

 

Czytaj też:         

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

29 kwietnia 2015 r.