Aktualności

Zalew Włocławski, fot. Jan Sieraczkiewicz
Zalew Włocławski, fot. Jan Sieraczkiewicz

I Regionalne Forum Turystyki

Turystyka jest słusznie postrzegana jako skuteczne narzędzie promocji regionu, jednak taki wizerunek branży bagatelizuje jej potencjał i rolę. Turystyka może stanowić istotną gałąź gospodarki, zapewniając miejsca pracy i realnie przyczyniając się do rozwoju. Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna otwiera debatę na temat zadań, celów i przyszłości turystyki w naszym województwie. Patronat nad wydarzeniem objął marszałek Piotr Całbecki, samorząd województwa reprezentuje wicemarszałek Zbigniew Ostrowski.  

 

Regionalne Forum Turystyki odbyło się 3 września w hotelu Holiday Inn w Bydgoszczy. Spotkanie było dedykowane branży, przedstawicielom samorządu terytorialnego, osobom zajmującym się tworzeniem produktów turystycznych oraz ich komercjalizacją i promocją na szczeblu regionalnym i lokalnym, a także wszystkim środowiskom zainteresowanym rozwojem turystyki.

 

 

K-POT i Polska Organizacja Turystyczna zadbały o wysoki poziom merytoryczny wydarzenia, angażując cenionych w branży ekspertów i praktyków. Ważnym elementem forum była dyskusja panelowa z udziałem przedsiębiorców, samorządowców i przedstawicieli uczelni.

 

Regionalne Forum Turystyki odbyło się w ramach projektu „Wiedza, produkt i współpraca kluczem do sukcesu”, realizowanego przez Polską Organizacją Turystyczną we współpracy z Kujawsko – Pomorską Organizacją Turystyczną.

 

Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna

i Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

3 września 2015 r.   

ostatnia aktualizacja: 4 września 2015 r.