Aktualności

Rejs statkiem „Wanda” w ramach ubiegłorocznych warsztatów dotyczących zagospodarowania rzek, fot. Andrzej Goiński
Rejs statkiem „Wanda” w ramach ubiegłorocznych warsztatów dotyczących zagospodarowania rzek, fot. Andrzej Goiński

Rozmowy o potencjale Zalewu Włocławskiego

Zagospodarowania turystycznego, rekreacyjnego i przyrodniczego Zalewu Włocławskiego dotyczyły tegoroczne warsztaty naukowo-samorządowe poświęcone problematyce wodnej. Spotkanie odbyło się 3 września podczas rejsu statkiem „Marianna” na odcinku Wisły z Płocka do Włocławka. Organizatorami konferencji byli Urząd Marszałkowski oraz Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

 

Zalew Włocławski, duże sztuczne jezioro w rejonie Włocławka, z tradycją sportów wodniackich, sąsiadujące z terenami chronionej natury, ma spory, wciąż nie w pełni wykorzystany potencjał turystyczny i, co za tym idzie, gospodarczy. To ważne, byśmy wspólnie zaplanowali jak ten potencjał wykorzystać, by potem konsekwentnie podejść do realizacji – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

 

Organizowane od 2007 roku naukowo-samorządowe konferencje dotyczące tematyki wodnej na stałe wpisały się w kalendarz wydarzeń środowisk zainteresowanych gospodarczym wykorzystaniem rzek: naukowców, samorządowców, przedsiębiorców, ekologów oraz instytucji administracji rządowej.

 

Cel tegorocznych warsztatów to wypromowanie Zalewu Włocławskiego na rzecz jego zagospodarowania i aktywizacji pod względem rekreacyjnym, turystycznym i gospodarczym. W trakcie rejsu przedstawiony został aktualny stan degradacji Wisły wywołanej pracą pojedynczego stopnia wodnego. Uczestnicy rozmawiali także o potrzebie budowy kolejnego stopnia wodnego poniżej Włocławka.

 

W trakcie rejsu przedstawiony został także stan legislacyjny strategicznych dokumentów dotyczących gospodarki wodnej, przykłady wykorzystania podobnych do włocławskiego zbiorników na cele rekreacyjno-turystyczne, a także inicjatywy lokalne na rzecz przywrócenia Wiśle jej gospodarczego znaczenia. Ponadto, w trakcie warsztatów zostały zaprezentowane aktualne zdjęcia lotnicze stanu hydrologicznego Wisły.

 

Program spotkania

Działania Urzędu Marszałkowskiego na rzecz gospodarczego wykorzystania rzek, aktywizacji dróg wodnych oraz rewitalizacji i rozwoju dolnej Wisły determinowane są kluczowym położeniem na skrzyżowaniu dwóch międzynarodowych dróg wodnych E40 i E70 (Bydgoski Węzeł Wodny). Województwo kujawsko-pomorskie jest liderem działań na rzecz rewitalizacji Międzynarodowej Drogi Wodnej E40 na odcinku Gdańsk-Bydgoszcz-Toruń-Warszawa. Urząd Marszałkowski zaangażował się też w projekt rewitalizacji Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 łączącej kraje zachodniej Europy z rejonem Kaliningradu. To przedsięwzięcie realizujemy wspólnie z samorządami województw lubuskiego, wielkopolskiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego.

Czytaj też:

Zalew Włocławski – potencjał i wyzwanie

Infrastruktura dla wodniaków

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

2 września 2015 r.

ostatnia aktualizacja: 3 września 2015 r.