Aktualności

Skutki lipcowej nawałnicy, fot. Mikołaj Kuras
Skutki lipcowej nawałnicy, fot. Mikołaj Kuras

Salutaris z pomocą

Do 10 gmin poszkodowanych w wyniku nawałnicy, która w lipcu przeszła nad województwem trafi pomoc finansowa powołanego z inicjatywy samorządu województwa Stowarzyszenia „Salutaris”. Wsparcie na pokrycie kosztów likwidacji skutków wichury otrzymają wszyscy członkowie organizacji, którzy złożyli wniosek o pomoc.

 

– Ograniczanie skutków klęsk żywiołowych i katastrof oraz ich późniejsza likwidacja wymagają środków, które przewyższają często możliwości jednej gminy czy powiatu. Stowarzyszenie „Salutaris” realizuje idee regionalnej solidarności i wzajemnej pomocy, tak potrzebnej zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych. – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

 

Powołane z inicjatywy samorządu województwa Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Samorządowe „Salutaris” to zrzeszenie samorządów, które dysponuje Funduszem Solidarnościowym, czyli instrumentem doraźnej, szybkiej pomocy finansowej dla gmin i powiatów dotkniętych skutkami klęsk żywiołowych lub katastrofami. Chodzi między innymi o powodzie, wichury, pożary i awarie techniczne. Organizacja skupia w tej chwili 30 samorządów gminnych z regionu oraz samorząd województwa (lista członków) i wciąż czeka na nowych członków.

 

Fundusz tworzony jest ze składek członków stowarzyszenia. Płatnikiem największej jest samorząd województwa. Resztę pokrywają pozostałe samorządy zrzeszone w organizacji na zasadzie dobrowolności. Wysokość składek ustalana jest przez władze stowarzyszenia. Organizacja może pokryć koszty likwidacji skutków zdarzeń kryzysowych w wysokości do 50 procent wartości oszacowanych szkód. O wsparciu udzielonym dotychczas przez stowarzyszenie.

 

Gwałtowne załamanie pogody sprzed kilku tygodni i towarzyszące temu zjawisku intensywne opady i wichury wyrządziły na Kujawach i Pomorzu znaczne szkody w majątku osób prywatnych oraz publicznej infrastrukturze. O pomoc w likwidacji skutków tych zdarzeń wystąpiło do Stowarzyszenia „Salutaris” 10 zrzeszonych w organizacji samorządów lokalnych. Zarząd stowarzyszenia podjął decyzję o udzieleniu wsparcia wszystkim poszkodowanym gminom na łączną kwotę 214 tysięcy złotych. Pieniądze pomogą między innymi w pokryciu kosztów oczyszczania dróg inaprawy uszkodzonych budynków.

 

Lista gmin do których trafi wsparcie 

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

3 września 2015 r.