Aktualności

Otwarcie Domu Opieki Dziennej w Smerzynie, fot. Filip Kowalkowski dla UMWKP
Otwarcie Domu Opieki Dziennej w Smerzynie, fot. Filip Kowalkowski dla UMWKP

Harcerski dom dla seniorów

Harcerski Ośrodek Wypoczynkowy pod Łabiszynem (powiat żniński) do tej pory gościł dzieci i młodzież, a teraz także seniorzy i osoby z niepełnosprawnościami będą spędzać tam czas, korzystając z bezpłatnych warsztatów i opieki. Utworzenie Domu Dziennego Pobytu ,,Harcdom” w Smerzynie (powiat żniński) było możliwe dzięki marszałkowskim środkom z naszego Regionalnego Programu Operacyjnego. W poniedziałek (15 listopada) odbyło się uroczyste otwarcie z udziałem gospodarza województwa Piotra Całbeckiego i przewodniczącej sejmiku województwa Elżbiety Piniewskiej.

– Starzenie się społeczeństwa jest faktem, podobnie jak to, że co trzecia starsza osoba w naszym regionie mieszka samotnie. Dzienne domy pobytu, których utworzenie wspieramy i których wiele powstaje na obszarach wiejskich, to odpowiedź na potrzeby osób w starszym wieku i ich rodzin. Zapewniają nie tylko profesjonalne usługi opiekuńcze, ale pozwalają też aktywnie spędzać czas seniorom – mówi marszałek Piotr Całbecki.

Domy dziennego pobytu to ośrodki wsparcia, gdzie osoby niesamodzielne ze względu na wiek lub niepełnosprawność mogą skorzystać z opieki. Od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16 organizowane są tam zajęcia ruchowe, terapeutyczne, plastyczne czy towarzyskie. Aktywizacją zajmuje się wykwalifikowana karda kierowników, psychologów, fizjoterapeutów czy animatorów. Seniorzy mogą liczyć również na posiłek, zapewniony zostanie transport z i do placówki.

Po dokonanych pracach adaptacyjnych obiektu, zakupu wyposażenia i dostosowania przestrzeni do osób niepełnosprawnych, rozpoczął się nabór uczestników. Informacje o zapisach dostępne na stronie Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP. W pierwszej edycji może wziąć udział 15 seniorów z gminy Łabiszyn. W sumie w ramach projektu przeprowadzone zostaną 4 turnusy. Łącznie w Smerzynie będzie przebywać 60 osób powyżej 60. roku życia. Pracę w obiekcie znaleźli opiekunowie osób starszych, do działań programowych włączają się także harcerze. W przedsięwzięcie zaangażowane będą także lokalne firmy. ,,Harcdom” powstał w ramach wspólnego działania Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej, samorządu gminy Łabiszyn i wsparcia Urzędu Marszałkowskiego na realizację uzyskał dofinansowanie w wysokości niemal 1,2 mln złotych.

Za pośrednictwem samorządu województwa z naszego RPO trafiło blisko 160 mln złotych na powstanie nowych dziennych domów pobytu, modernizację na ich potrzeby istniejących już budynków oraz utworzenie klubów seniora i samopomocy na terenie całego województwa.

Lista wszystkich 96 projektów (PDF)

Marszałkowski Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu prowadzi także inny program wsparcia dla osób w podeszłym wieku. W ramach dofinansowania RPO o wysokości 19 mln złotych powstał opiekuńczo-ratunkowy system teleopieki domowej (,,bransoletki życia”).

Beata Krzemińska

Rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

15 listopada 2021 r.

Ostatnia aktualizacja: 22 listopada 2021 r.

Otwarcie Domu Opieki Dziennej w Smerzynie, fot. Filip Kowalkowski dla UMWKPOtwarcie Domu Opieki Dziennej w Smerzynie, fot. Filip Kowalkowski dla UMWKPOtwarcie Domu Opieki Dziennej w Smerzynie, fot. Filip Kowalkowski dla UMWKPOtwarcie Domu Opieki Dziennej w Smerzynie, fot. Filip Kowalkowski dla UMWKPOtwarcie Domu Opieki Dziennej w Smerzynie, fot. Filip Kowalkowski dla UMWKPOtwarcie Domu Opieki Dziennej w Smerzynie, fot. Filip Kowalkowski dla UMWKPOtwarcie Domu Opieki Dziennej w Smerzynie, fot. Filip Kowalkowski dla UMWKPOtwarcie Domu Opieki Dziennej w Smerzynie, fot. Filip Kowalkowski dla UMWKPOtwarcie Domu Opieki Dziennej w Smerzynie, fot. Filip Kowalkowski dla UMWKP