Aktualności

Marszałek Piotr Całbecki i przewodnicząca sejmiku województwa Elżbieta Piniewska symbolicznie zakończyli dystrybucję bransoletek życia, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP
Marszałek Piotr Całbecki i przewodnicząca sejmiku województwa Elżbieta Piniewska symbolicznie zakończyli dystrybucję bransoletek życia, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP

Bransoletki życia – takiego wsparcia oczekują seniorzy

Kończy się rozruch przygotowanego przez marszałkowski Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (ROPS) dużego programu teleopieki domowej, obliczonego na tym etapie na 3 tysiące niesamodzielnych osób starszych. W systemie, którego sercem jest centrum operacyjne stworzone przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych Conectio, mamy już 2 100 seniorów. W poniedziałek (8 listopada) w Urzędzie Marszałkowskim, z udziałem marszałka Piotra Całbeckiego i przewodniczącej sejmiku województwa Elżbiety Piniewskiej, miało miejsce  symboliczne zakończenie etapu dystrybucji bransoletek życia – urządzenia odebrali przedstawiciele 18 gmin z całego regionu, w tym wiceprezydent Torunia Paweł Gulewski.

 

– Ten kierunek wsparcia osób w podeszłym wieku jest bardzo właściwy i oczekiwany. Chcę podziękować wszystkim naszym partnerom w tym projekcie, wszystkim samorządom i instytucjom pomocowym. Bez państwa to wszystko by się nie udało – mówił podczas dzisiejszego spotkania marszałek Piotr Całbecki.

 

– Cieszę się, że hasło tego projektu, „region przyjazny seniorom”, to nie są puste słowa, idą za tym konkretne, profesjonalne działania – podkreśliła przewodnicząca Elżbieta Piniewska.

 

Opiekuńczo-ratunkowy system teleopieki domowej, na który składają się monitorujące funkcje życiowe mobilne urządzenia do szybkiego przywoływania pomocy („bransoletki życia”) oraz uruchomione na początku września centrum operacyjne, jest kontynuacją dobrze przyjętego pilotażu, z którego skorzystało 210 osób. Do partnerstwa zaproszone zostały wszystkie gminy regionu, ostatecznie zgłosiło się 78 (zaproszenie jest nadal otwarte). Siedemdziesiątym dziewiątym partnerem jest Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych Conectio, które wzięło na siebie organizację centrum teleopieki (Kujawsko-Pomorskie Telecentrum).

 

Adresatami tej zyskującej sobie coraz większą popularność formy wsparcia są osoby niesamodzielne, potrzebujące pomocy w codziennym funkcjonowaniu, przede wszystkim mieszkający samotnie seniorzy. Pierwszeństwo zarezerwowaliśmy dla osób o niskich dochodach, doświadczających wykluczenia społecznego, niepełnosprawnych fizycznie i intelektualnie, a także kombatantów i osób represjonowanych. Uzupełnieniem oferty są pomoc sąsiedzka i wolontariat opiekuńczy.

 

Projekt, z budżetem w wysokości 19 mln złotych, jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach naszego Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) 2014-2020.

 

Bransoletki życia – najważniejsze liczby

  • 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę funkcjonuje nasze telecentrum
  • 3 000 – tylu podopiecznych możemy objąć systemem
  • 2 100 wydanych już opasek
  • 78 partycypujących gmin
  • 15 profesjonalnych ratowników zatrudnia telecentrum
  • 23 – tyle mieliśmy dotąd wezwań pomocy zakończonych interwencją służb ratowniczych

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

9 listopada 2021 r.

Ostatnia aktualizacja: 10 listopada 2021 r.

 

Marszałek Piotr Całbecki i przewodnicząca sejmiku województwa Elżbieta Piniewska symbolicznie zakończyli dystrybucję bransoletek życia, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPMarszałek Piotr Całbecki i przewodnicząca sejmiku województwa Elżbieta Piniewska symbolicznie zakończyli dystrybucję bransoletek życia, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPMarszałek Piotr Całbecki i przewodnicząca sejmiku województwa Elżbieta Piniewska symbolicznie zakończyli dystrybucję bransoletek życia, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPMarszałek Piotr Całbecki i przewodnicząca sejmiku województwa Elżbieta Piniewska symbolicznie zakończyli dystrybucję bransoletek życia, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPMarszałek Piotr Całbecki i przewodnicząca sejmiku województwa Elżbieta Piniewska symbolicznie zakończyli dystrybucję bransoletek życia, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPMarszałek Piotr Całbecki i przewodnicząca sejmiku województwa Elżbieta Piniewska symbolicznie zakończyli dystrybucję bransoletek życia, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPMarszałek Piotr Całbecki i przewodnicząca sejmiku województwa Elżbieta Piniewska symbolicznie zakończyli dystrybucję bransoletek życia, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPMarszałek Piotr Całbecki i przewodnicząca sejmiku województwa Elżbieta Piniewska symbolicznie zakończyli dystrybucję bransoletek życia, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPMarszałek Piotr Całbecki i przewodnicząca sejmiku województwa Elżbieta Piniewska symbolicznie zakończyli dystrybucję bransoletek życia, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPMarszałek Piotr Całbecki i przewodnicząca sejmiku województwa Elżbieta Piniewska symbolicznie zakończyli dystrybucję bransoletek życia, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPMarszałek Piotr Całbecki i przewodnicząca sejmiku województwa Elżbieta Piniewska symbolicznie zakończyli dystrybucję bransoletek życia, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPMarszałek Piotr Całbecki i przewodnicząca sejmiku województwa Elżbieta Piniewska symbolicznie zakończyli dystrybucję bransoletek życia, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPMarszałek Piotr Całbecki i przewodnicząca sejmiku województwa Elżbieta Piniewska symbolicznie zakończyli dystrybucję bransoletek życia, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPMarszałek Piotr Całbecki i przewodnicząca sejmiku województwa Elżbieta Piniewska symbolicznie zakończyli dystrybucję bransoletek życia, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPMarszałek Piotr Całbecki i przewodnicząca sejmiku województwa Elżbieta Piniewska symbolicznie zakończyli dystrybucję bransoletek życia, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPMarszałek Piotr Całbecki i przewodnicząca sejmiku województwa Elżbieta Piniewska symbolicznie zakończyli dystrybucję bransoletek życia, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPMarszałek Piotr Całbecki i przewodnicząca sejmiku województwa Elżbieta Piniewska symbolicznie zakończyli dystrybucję bransoletek życia, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPMarszałek Piotr Całbecki i przewodnicząca sejmiku województwa Elżbieta Piniewska symbolicznie zakończyli dystrybucję bransoletek życia, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP