Aktualności

Fot. Tymon Markowski
Fot. Tymon Markowski

Gościmy Łotyszy z Łatgalii

Samorząd województwa i kujawsko-pomorskie podmioty zrzeszone w sieci Dziedzictwo Kulinarne Kujawy i Pomorze podejmują biznesowych przedstawicieli łotewskiej regionalnej sieci Dziedzictwo Kulinarne Łatgalia. Gościom z Łotwy prezentujemy najlepsze praktyki w dziedzinie kultywowania tradycji oryginalnych lokalnych smaków.

 

Trzydniowa wizyta studialna Łotyszy – wśród których są właściciele kawiarni i restauracji, gospodarstw rybackich i agroturystycznych, małych browarów, ośrodków letniskowych i hoteli, a także producenci ziół – rozpoczyna się dziś (30 września). Zapoznamy ich z naszą ofertą gospodarstw agroturystycznych oraz firm specjalizujących się w produkcji żywności i kulinariach, w tym z działalnością utworzonego w ubiegłym roku klastra spółdzielczego Spiżarnia Kujawsko-Pomorska. Klaster, który tworzą firmy branży rolno-spożywczej i hotelarsko-gastronomicznej, powstał dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego i Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie. Jego misją jest promocja markowej żywności tradycyjnej, regionalnej i ekologicznej.  

 

Nasi goście odwiedzą między innymi Toruń, Ciechocinek i Golub-Dobrzyń, złożą też wizyty przedsiębiorcom będącym członkami sieci Dziedzictwo Kulinarne Kujawy i Pomorze.

 

Departament Rolnictwa i Geodezji

i Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

30 września 2015 r.