Aktualności

Gimnazjaliści, powodzenia!

Gimnazjaliści, powodzenia!

Ponad 20 tysięcy uczniów z regionu przystępuje dziś (21 kwietnia) do egzaminu gimnazjalnego. Przed nimi trzy dni testów z części humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej i językowej. Wspierając rozwój edukacji w regionie samorząd województwa konsekwentnie stawia między innymi na wykorzystanie nowoczesnych technologii w oświacie.

 

– Siłą rozwoju regionu są jego mieszkańcy: ich wiedza, umiejętności i aktywność. Dlatego edukacja była i jest priorytetem samorządowych władz województwa. Konsekwentnie stawiamy między innymi na wykorzystanie nowoczesnych technologii w oświacie, akcentujemy też znaczenie nauk ścisłych. Z potężnego strumienia środków pomocowych z Unii Europejskiej skorzystały już i nadal korzystają tysiące uczniów na Kujawach i Pomorzu – mówi marszałek Piotr Całbecki.

 

Najważniejsze przedsięwzięcia związane z rozwojem edukacji w regionie:

 • Astrobazy Kopernik – wyjątkowy na skalę kraju i Europy projekt budowy 14 ogólnodostępnych przyszkolnych obserwatoriów astronomicznych. Te świetnie wyposażone lokalne centra obserwacyjno-badawcze dobrze sprawdzają się w nauce przedmiotów ścisłych, korzystają też z nich entuzjaści astronomii. Więcej tutaj.

 

 • Tablice interaktywne – ambitny projekt wyposażenia wszystkich klas szkół podstawowych w regionie z zestawy tablic interaktywnych. Do tej pory do klas 1-3 trafiło 2346 takich urządzeń (więcej tutaj). W trakcie realizacji jest drugi etap przedsięwzięcia, w ramach którego 2127 zestawów tablic trafi głównie do klas 4-6 (więcej tutaj).

 

 • Mobilne pracownie dydaktyczne – Urząd Marszałkowski wyposażył kujawsko-pomorskie centra edukacji nauczycieli (KPCEN) w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku w pracownie dydaktyczne do nauczania przedmiotów przyrodniczych. Do dyspozycji nauczycieli i uczniów są 3 pracownie stacjonarne do szkolenia nauczycieli (na 18 stanowisk każda) oraz 15 pracowni mobilnych dla szkół (na 16 stanowisk każda). Więcej tutaj.

 

 • Kujawsko-Pomorska Platforma Edukacyjna – będący w budowie internetowy system zawierający interaktywne materiały do nauczania w szkołach podstawowych. Platforma będzie również miejscem tworzenia treści edukacyjnych oraz posłuży budowie społeczności nauczycieli oraz uczniów udostępniających i wymieniających między sobą tworzone materiały. Więcej tutaj.

 

 • Zajęcia w  parkach krajobrazowych – projekt „Eko-Skrzat z przyrodą Pomorza i Kujaw za pan brat” polega na organizacji 16 bezpłatnych jednodniowych wyjazdów na teren 8 parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego. W zajęciach weźmie udział 4 tysiące uczniów z regionu. Więcej tutaj.

 

 • Prelekcje dla przedszkolaków „Mały naukowiec” – pokazy, eksperymenty oraz warsztaty z czynnym udziałem dzieci, których celem jest rozwijanie zainteresowania najmłodszych naukami ścisłymi. W ramach dwóch zorganizowanych do tej pory edycji projektu z oferty skorzystało ponad 120 placówek przedszkolnych w regionie. Więcej tutaj.

 

 • Inwestycje w przedszkola – wykorzystując środki z unijnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, samorząd województwa aktywnie zaangażował się w upowszechnianie edukacji przedszkolnej na Kujawach i Pomorzu. Ponad 100 milionów złotych dotacji trafiło na tworzenie nowych przedszkoli i punktów przedszkolnych, przygotowanie nowych miejsc dla przedszkolaków w istniejących placówkach, a także remonty i doposażenie oddziałów. Dzięki dofinansowaniu 400 ośrodków przedszkolnych ze wsparcia skorzystało 14 tysięcy dzieci z regionu. Ostatnia informacja na ten temat tutaj.

 

 • Stypendia dla uczniów i doktorantów – w ramach dwóch projektów stypendialnych „Zdolni na start” oraz „Krok w przyszłość” z marszałkowskiego wsparcia finansowego co roku korzysta kilkuset gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz kilkudziesięciu doktorantów. Ideą tych przedsięwzięć jest wspieranie młodych-zdolnych w realizacji ich edukacyjnych i naukowych planów.

 

 

 • Współpraca z pracodawcami – samorząd województwa wspiera współpracę przedsiębiorstw i szkół zawodowych w zakresie organizacji praktyk lub staży dla uczniów. Firmy, które współdziałają ze szkołami mogły ubiegać się o dotację z Unii Europejskiej na realizację wielomilionowych inwestycji. Dotacje otrzymało 59 przedsiębiorstw prowadzących taką działalność. Więcej tutaj.  

 

 • Rozbudowa bazy sportowej – dotychczasowe efekty zakrojonego na szeroką skalę i wciąż realizowanego marszałkowskiego programu rozbudowy bazy sportowej w regionie to 213 wybudowanych orlików (krajowa czołówka!) oraz dziesiątki nowych hal sportowych, sal gimnastycznych, pływalni i boisk. Priorytetem jest budowa takich obiektów, których w danej gminie lub powiecie najbardziej brakuje. Od 2008 roku samorząd województwa  przeznaczył na ten cel ćwierć miliarda złotych. Więcej tutaj.

 

 • Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną – uczniowie i nauczyciele z regionu mogą uczyć się i pracować w bardziej komfortowych warunkach dzięki środkom z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, które trafiły na budowę, rozbudowę i modernizację placówek edukacyjnych w regionie (więcej tutaj). Ze specjalnego wsparcia na rozbudowę bazy dydaktycznej skorzystały też szkoły zawodowe (więcej tutaj).

 

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

3 marca 2015 r.

ostatnia aktualizacja: 21 kwietnia 2015 r.