Aktualności

Zalew Żurski, fot. Daniel Pach
Zalew Żurski, fot. Daniel Pach

Geoportal wojewódzki

Portal internetowy z dostępem do map, zdjęć lotniczych, ewidencji gruntów i budynków, planów zagospodarowania przestrzennego oraz wyszukiwarki działek ewidencyjnych to jeden z efektów realizacji przygotowanego przez Urząd Marszałkowski partnerskiego projektu budowy informatycznego systemu ewidencji danych przestrzennych. Wystartuje w drugiej połowie września, jego wersja testowa jest już dostępna pod adresem http://geoportal.mojregion.info.

 

– System jest kopalnią wiedzy o regionie. Usprawni procesy decyzyjne oraz pozwoli na skuteczniejsze dokumentowanie spraw i eliminowanie błędów – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

 

W ramach budowy systemu informacji przestrzennej (SIP) do jednej funkcjonalnej bazy trafiły rejestry  prowadzone przez 142 partnerów projektu – samorządy lokalne różnych szczebli oraz urzędy administracji publicznej. W sumie system zawiera około 50 rejestrów i ewidencji. To między innymi informacje o obszarach chronionych, zabytkach, miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, nazwach ulic i adresach oraz decyzjach lokalizacyjnych i budowlanych.

 

SIP gromadzi i przetwarza szeroko pojęte dane przestrzenne, z którymi związane jest ponad 80 procent decyzji podejmowanych przez gminy i powiaty. Te informacje są wykorzystywane między innymi podczas planowania inwestycji, poszukiwania miejsca pod budowę domu, a także przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych stanowiąc ważny element zarządzania kryzysowego.

 

Wykonawcą wartego 15,4 mln złotych przedsięwzięcia jest wybrane w drodze przetargu konsorcjum firm Geopolis Polska sp. z o.o., TARR Centrum Innowacyjności sp. z o.o. oraz IT Serwis. Zadanie obejmowało zakup i instalację sprzętu (stacji graficznych i serwerów wraz z oprogramowaniem), organizację szkoleń oraz wdrożenie systemu i zasilenie go danymi.

 

Wkrótce bazę danych uzupełnią ewidencje i rejestry prowadzone przez kolejne samorządy: miasto Bydgoszcz, miasto Toruń, gminę Baruchowo, gminę Choceń, gminę Łabiszyn, powiat świecki, powiat tucholski i powiat grudziądzki.

 

Trwają też prace wdrożeniowe w ramach obszaru dotyczącego e-administracji. Ta część projektu obejmuje budowę Wojewódzkiej Platformy Wymiany Informacji (e-Urząd) i portalu regionalnego do błyskawicznej komunikacji między urzędami a mieszkańcami, wdrożenie oprogramowania do elektronicznego obiegu dokumentów, uruchomienie elektronicznych skrzynek podawczych a także utworzenie regionalnego biuletynu informacji publicznej oraz centrum certyfikacji i autoryzacji.  Realizacja przedsięwzięcia potrwa do końca października. Wartość zamówienia to 7,2 miliona złotych. Więcej na ten temat tutaj.

 

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

20 sierpnia 2015 r.