Aktualności

Fot. Tymon Markowski
Fot. Tymon Markowski

Forum Turystyki Wiejskiej

W Ciechocinku trwa trzydniowe (22-24 września)  Kujawsko-Pomorskie Forum Turystyki Wiejskiej, w którym uczestniczą właściciele gospodarstw agroturystycznych, wiejscy animatorzy społeczni oraz przedstawiciele działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich instytucji i organizacji pozarządowych. Tematem przewodnim jest produkt sieciowy jako nowa jakość w ofercie turystycznej.

 

– Chcemy zachęcić do łączenia sił i środków by oferować naszym gościom pakietowe produkty turystyczne kujawsko-pomorskiej wsi. Stworzenie sieci oferujących jednolite i kompletne produkty turystyczne, z marką jako ich wspólnym wyróżnikiem, może się okazać komercyjnym strzałem w dziesiątkę. Dobrze zaplanowana i umiejętnie promowana turystyka wiejska to jeden z kluczy do zasobności i dobrobytu Kujaw i Pomorza – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

 

 

Wykład wprowadzający na temat uwarunkowań rozwoju produktów sieciowych w turystyce wiejskiej wygłosiła prof. Magdalena Kachniewska z warszawskiej Szkoły Głównej Handlowej. W programie także między innymi prelekcje na temat turystycznej marki regionu i finansowania inwestycji w turystykę wiejską w nowym okresie programowania oraz warsztaty tworzenia produktów sieciowych i panele dyskusyjne w grupach. Samorząd województwa reprezentuje wicemarszałek Dariusz Kurzawa.  

 

Uroczystym akcentem było (22 września) wręczenie nagród laureatom tegorocznej edycji regionalnego konkursu „Agro-wczasy 2015”, który wyłonił najlepsze gospodarstwa agroturystyczne, najlepszych usługodawców turystyki wiejskiej oraz miejsca z najlepszą kuchnią regionalną.

 

 

Organizatorami forum są Urząd Marszałkowski, Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego oraz Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczną.  

 

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

22 września 2015 r. 

Ostatnia aktualizacja: 23 września 2015 r.

 

Fot. Marek Rząsa, KPODRFot. Marek Rząsa, KPODRFot. Marek Rząsa, KPODRFot. Marek Rząsa, KPODRFot. Marek Rząsa, KPODRFot. Marek Rząsa, KPODRFot. Marek Rząsa, KPODRFot. Marek Rząsa, KPODR