Aktualności

Oddział Noworodków i Intensywnej Terapii Neonatologicznej w WSZ w Toruniu, fot. Andrzej Goiński
Oddział Noworodków i Intensywnej Terapii Neonatologicznej w WSZ w Toruniu, fot. Andrzej Goiński

Bez pielęgniarek system się rozsypie

Polskie pielęgniarki i położne, choć wykonują bardzo odpowiedzialną i wymagającą znakomitego przygotowania profesjonalnego pracę, są źle opłacane, a do tego, wskutek cięcia kosztów, przeciążane obowiązkami. Wiele z nich rezygnuje z zawodu lub emigruje z powodów ekonomicznych, liczba adeptek maleje. Konsekwencją może być nawet zapaść systemu ochrony zdrowia. Samorządowe władze województwa, w pełni popierając płacowe oczekiwania tego środowiska, przystępują do tworzenia programu promocji pielęgniarstwa.

 

Marszałek Piotr Całbecki pod koniec sierpnia spotkał się z przedstawicielkami samorządu pielęgniarskiego i Ogólnopolskiego Związku Pielęgniarek i Położnych, które przedstawiły mu dramatyczną sytuację: płace na poziomie najniższej krajowej lub niewiele powyżej; średnia wieku ponad 45 lat bo młodzi do zawodu się nie garną; braki kadrowe nadrabiane przydzielaniem nadmiernych obowiązków, a niekiedy zgodą na pracę w wymiarze znacznie przewyższającym kodeksowy standard (pielęgniarki na kontraktach „wyrabiają” nawet 2-3 czasowe normy etatowe); wadliwy system finansowania publicznego lecznictwa w którym nie docenia się pielęgniarskich usług medycznych.

 

Liczby są nieubłagane – europejski standard to 11,5 pielęgniarki na tysiąc mieszkańców. Tymczasem w Polsce jest to 5,2.  

 

– Niskie płace to oczywiście podstawowy problemem. Jako samorząd województw w pełni popieramy płacowe oczekiwania pielęgniarek. Ta grupa zawodowa musi zostać w końcu dostrzeżona jako ważny element systemu opieki zdrowotnej w Polsce – tak jak lekarze, jak infrastruktura. W innych krajach europejskich są zagwarantowane minima płacowe i zatrudnieniowe, wariantów do wyboru jest wiele, trzeba się na jakiś zdecydować. Oczywiście potrzebne są pieniądze, ale nie jesteśmy przecież krajem który ubożeje, ale takim który stale się rozwija. Musi się znaleźć pomysł na sfinansowanie tego obszaru – podkreśla marszałek, wskazując, że jest to kwestia niezwykle istotna z punktu widzenia egzystencji polskiego społeczeństwa.

 

Z inicjatywy gospodarza regionu zarząd województwa wniesie na najbliższe posiedzenie sejmiku (28 września) projekt stanowiska z apelem do rządu o stworzenie polityki zatrudnienia pielęgniarek i położnych gwarantującej bezpieczeństwo pacjentów i opiekę pielęgniarską na właściwym poziomie.

 

 

Mechanizmy dotyczące płac i pieniądze w systemie ochrony zdrowia to domena rządu i Ministerstwa Zdrowa. Na poziomie województwa planujemy natomiast stworzyć program promujący pielęgniarstwo jako ścieżkę kariery. Taki program – będziemy go adresować do uczniów gimnazjów i liceów – powstanie i zostanie uruchomiony w przyszłym roku z wykorzystaniem funduszy unijnych, a zaangażujemy w niego między innymi dyrektorów samorządowych szpitali.

 

– Pielęgniarki są fundamentem na którym opiera się funkcjonowanie naszych placówek medycznych. Bez nich rozsypie się system opieki zdrowotnej i nasze szpitale, które dzisiaj budujemy i modernizujemy, będą stały puste – przypomina marszałek Piotr Całbecki.

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

22 września 2015 r.