Aktualności

Forum Samorządowe Województwa Kujawsko-Pomorskiego, fot. Szymon Zdziebło.
Forum Samorządowe Województwa Kujawsko-Pomorskiego, fot. Szymon Zdziebło.

Forum Samorządowe: wspólnie o wyzwaniach rozwojowych

Ruszyło Forum Samorządowe Województwa Kujawsko-Pomorskiego, które ma być platformą debaty i współpracy wszystkich samorządów terytorialnych z regionu oraz artykułowania interesów i potrzeb zarówno regionu jako całości, jak i poszczególnych powiatów i gmin. Posiedzenie inaugurujące prace forum odbyło się 9 czerwca w Przysieku.

 

Powołanie regionalnego Forum Samorządowego jest efektem debaty „Województwo kujawsko-pomorskie – teraźniejszość i wyzwania rozwojowe”, która odbyła się w marcu podczas nadzwyczajnej sesji sejmiku we Włocławku (więcej). Ideą przedsięwzięcia jest włączenie wszystkich środowisk samorządowych każdego szczebla – samorządu województwa, samorządów powiatowych i samorządów gminnych – w dyskusję na temat rozwoju regionalnego i lokalnego w województwie kujawsko-pomorskim. Forum ma być także płaszczyzną współpracy i formułowania wspólnych stanowisk w sprawach istotnych dla mieszkańców regionu.

 

– Na Kujawach i Pomorzu nie było do tej pory tradycji spotykania się przedstawicieli wszystkich samorządów lokalnych. Mamy bardzo dużo wspólnych tematów, dlatego powinniśmy mieć wspólną reprezentację. Dla zrównoważonego rozwoju regionu bardzo ważne jest, aby zrozumieć, że tworzymy jedną społeczność regionalną. Mimo, że każdy z samorządowców reprezentuje swoich mieszkańców, to w interesie nas wszystkich jest, by  w każdej, nawet najbardziej odległej, czy najbiedniejszej gminie w regionie ten rozwój postępował – mówi marszałek Piotr Całbecki.

 

– Jako samorządowcy różnych szczebli nie mieliśmy do tej pory możliwości, by się spotkać i rozmawiać o naszych problemach. Jako powiaty, gminy, czy samorząd województwa realizujemy różne zadania. Sztuka unikania problemów polega na wzajemnych rozmowach i uzgodnieniach – mówi starosta świecki Franciszek Koszowski reprezentujący Konwent Starostów.

 

– Inicjatywę powołania forum odbieramy jako szerszą płaszczyznę do współdziałania podmiotów różnych szczebli i wypracowywania takich kryteriów i zasad, które będą korzystne dla wszystkich. Nie uda się zadowolić wszystkich, bo środki są ograniczone. Ale forum pozwoli każdemu wnieść swoje uwagi i propozycje. Dzięki temu każda gmina, powiat, czy miasto, będzie miało swój udział w torcie, który jest do podziału w obecnej perspektywie finansowej – powiedział wójt gminy Wąbrzeźno Władysław Łukasik reprezentujący Konwent Wójtów.

 

– Forum samorządowe to nie tylko pokłosie tzw. okrągłego stołu, który odbył się we Włocławku, ale również efekt podstawowego dokumentu, jakim jest Strategia Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Poza wymiarem społeczno-gospodarczym stawia ona na wymiar terytorialny, czyli postrzeganie obszaru województwa nie w jego granicach administracyjnych, ale potencjałach określonych obszarów – powiedziała wiceprezydent Włocławka Magdalena Korpolak-Komorowska reprezentująca Konwent Prezydentów Miast.

 

Członkami Forum Samorządowego będą – na równych prawach – wszystkie 163 jednostki samorządu lokalnego w regionie (powiaty ziemskie, miasta na prawach powiatu oraz gminy miejskie, wiejskie i miejsko-wiejskie) oraz samorząd województwa. W pracach forum wezmą także udział przedstawiciele środowisk społeczno-gospodarczych, politycznych, naukowych i kulturalnych oraz eksperci różnych dziedzin. Zwoływanie posiedzeń planowane jest co najmniej dwa razy w roku. Prace forum ma regulować ustalony wspólnie regulamin.

 

Inauguracyjne posiedzenie Forum Samorządowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego odbyło się w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Przysieku. Podczas obrad marszałek Piotr Całbecki przedstawił najważniejsze efekty polityki rozwoju regionalnego. Wystąpili także przedstawiciele konwentów prezydentów, burmistrzów, wójtów i starostów, którzy mówili o współdziałaniu samorządu regionalnego i samorządów lokalnych w budowie regionalnej wspólnoty samorządowej.

 

Rozmowy dotyczyły także zagadnień związanych z cyfryzacją usług publicznych, w których nasz region ma znaczne osiągnięcia. W tej części spotkania głos zabrała między innymi przedstawiciel Ministerstwa Cyfryzacji Wanda Buk, dyrektor Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Uczestnicy spotkania podjęli pomysł przyjęcia wspólnego stanowiska w sprawie współdziałania w zakresie realizacji projektów informatycznych i rozwoju e-usług. Chodzi o koordynację wdrażania systemów informatycznych poprzez wprowadzenie spójnych i jednolitych w skali regionalnej rozwiązań, nad czym ma czuwać powołane specjalnie w tym celu centrum kompetencji cyfrowych.

 

Prezentacje przedstawione podczas spotkania:

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

9 czerwca 2016 r.

ostatnia aktualizacja: 10 czerwca 2016 r.

 

Forum Samorządowe Województwa Kujawsko-Pomorskiego, fot. Szymon Zdziebło.Forum Samorządowe Województwa Kujawsko-Pomorskiego, fot. Szymon Zdziebło.Forum Samorządowe Województwa Kujawsko-Pomorskiego, fot. Szymon Zdziebło.Forum Samorządowe Województwa Kujawsko-Pomorskiego, fot. Szymon Zdziebło.Forum Samorządowe Województwa Kujawsko-Pomorskiego, fot. Szymon Zdziebło.Forum Samorządowe Województwa Kujawsko-Pomorskiego, fot. Szymon Zdziebło.Forum Samorządowe Województwa Kujawsko-Pomorskiego, fot. Szymon Zdziebło.Forum Samorządowe Województwa Kujawsko-Pomorskiego, fot. Szymon Zdziebło.Forum Samorządowe Województwa Kujawsko-Pomorskiego, fot. Szymon Zdziebło.Forum Samorządowe Województwa Kujawsko-Pomorskiego, fot. Szymon Zdziebło.Forum Samorządowe Województwa Kujawsko-Pomorskiego, fot. Szymon Zdziebło.Forum Samorządowe Województwa Kujawsko-Pomorskiego, fot. Szymon Zdziebło.Forum Samorządowe Województwa Kujawsko-Pomorskiego, fot. Szymon Zdziebło.