Aktualności

Regionalne Forum Samorządowe, 22 czerwca 2021, fot. Szymon Zdziebło/tarantroga.pl dla UMWKP
Regionalne Forum Samorządowe, 22 czerwca 2021, fot. Szymon Zdziebło/tarantroga.pl dla UMWKP

Forum Samorządowe apeluje do rządu i Komisji Europejskiej

Reprezentanci samorządów terytorialnych wszystkich szczebli uczestniczący w odbywającym się we wtorek (22 czerwca) w Toruniu wojewódzkim Forum Samorządowym przyjęli stanowisko w sprawie ostatecznego podziału środków na programy regionalne nowej perspektywy – z wezwaniem, by rząd podzielił te pieniądze tak, by rzeczywiście służyły  wyrównywaniu dysproporcji rozwojowych. Adresatem drugiego stanowiska jest Komisja Europejska, do której skierowany został apel o wsparcie województw w sporze o sprawiedliwy podział, zgodny z zasadami unijnej polityki spójności.   

O tym, jakimi sumami zamkną się ostatecznie budżety programów regionalnych 2021-2027, dowiemy się 23 czerwca, kiedy rząd ogłosi decyzję w tej sprawie. Podstawowe kwoty alokacji, liczone według algorytmu opartego m.in. o liczbę ludności, PKB i poziom bezrobocia, są znane od dawna – dla województwa kujawsko-pomorskiego jest to 1 476 milionów euro. Niewiadomą pozostaje natomiast sposób rozdysponowania 25-procentowej tak zwanej puli rezerwowej – chodzi o 25 proc. wszystkich środków, które rząd przeznacza na programy regionalne. Uważamy, że podziałem tym powinien rządzić taki sam algorytm, w myśl którego słabsze regiony, do których wciąż się zaliczamy, otrzymają więcej. Obawiamy się jednak, że tak się nie stanie. Strona rządowa sondowała podczas negocjacji inne, mniej korzystne dla nas rozwiązana, w tym „metodę 90 procent” oznaczającą, że wszystkie regiony otrzymają dziewięć dziesiątych kwot, którymi dysponowały na lata 2014-2020.

– Celem polityki spójności jest to, by wyrównywać szanse rozwojowe regionów Unii Europejskiej, celem programów regionalnych – by wyrównywać te szanse wewnątrz krajów członkowskich. Niektóre polskie województwa rozwijają się szybciej od naszego (i wielu innych) i przekroczyły już próg 75 proc. unijnej średniej PKB. Natomiast my wciąż potrzebujemy większego wsparcia. Stąd dzisiejsze stanowisko, które prześlemy zarówno do ministra Waldemara Budy i do premiera Mateusza Morawieckiego, jak i do Komisji Europejskiej. Bo ostatecznie to KE zatwierdza podział tych środków, co ma nastąpić w czwartym kwartale tego roku – powiedział dziennikarzom przed rozpoczęciem forum marszałek Piotr Całbecki.

Stanowisko negocjacyjne naszego województwa sprowadza się w wymiarze finansowym do starań, by alokacja na nasz program regionalny 2021-2027 była  zbliżona do tej z obecnego programu – walczymy o co najmniej 2 miliardy euro. Stanowisko to poparli w apelu skierowanym do premiera Mateusza Morawieckiego uczestnicy majowego posiedzenia Forum Samorządowego, a także kujawsko-pomorscy parlamentarzyści.

Zobacz:

„Oczekujemy kontynuacji logiki podziału środków (…) opartej od samego początku na wymiernych i obiektywnych wskaźnikach (…), która umożliwiła w poprzedniej perspektywie, poprzez adekwatne alokacje dla województw, efektywne wsparcie prorozwojowe. Województwo kujawsko-pomorskie to region (…) posiadający na swoim terenie (…) obszary zmarginalizowane (…) [zamieszkiwane przez] 45 proc. mieszkańców regionu, (…) [stanowiące] 56 proc. jego powierzchni. Środki rezerwy programowej (…) przeznaczone powinny zostać na poprawę jakości życia mieszkańców tych obszarów oraz na zidentyfikowane w Strategii Rozwoju Województwa projekty strategiczne” – czytamy w stanowiskach przyjętych dziś przez regionalne Forum Samorządowe.

Pod stanowiskami podpisali się m.in. przewodnicząca sejmiku województwa Elżbieta Piniewska, wicemarszałek Zbigniew Ostrowski i wicemarszałek Zbigniew Sosnowski.

W dyskusji głos zabrali liderzy samorządowi z całego regionu. – Debata i otwarte stawianie ważnych społecznie spraw jest domeną demokracji, w Polsce samorządy lokalne stanowią jej solidne filary. Mądrej samorządności nigdy za wiele – stwierdził w swoim wystąpieniu przewodniczący Rady Powiatu brodnickiego Roman Pytlasiński.

Funkcjonujące od 2016 roku Forum Samorządowe Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest platformą debaty i współpracy oraz artykułowania interesów wszystkich samorządów terytorialnych regionu.

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

22 czerwca 2021 r.

Ostatnia aktualizacja: 24 czerwca 2021 r.

Regionalne Forum Samorządowe, 22 czerwca 2021, fot. Szymon Zdziebło/tarantroga.pl dla UMWKPRegionalne Forum Samorządowe, 22 czerwca 2021, fot. Szymon Zdziebło/tarantroga.pl dla UMWKPRegionalne Forum Samorządowe, 22 czerwca 2021, fot. Szymon Zdziebło/tarantroga.pl dla UMWKPRegionalne Forum Samorządowe, 22 czerwca 2021, fot. Szymon Zdziebło/tarantroga.pl dla UMWKPRegionalne Forum Samorządowe, 22 czerwca 2021, fot. Szymon Zdziebło/tarantroga.pl dla UMWKPRegionalne Forum Samorządowe, 22 czerwca 2021, fot. Szymon Zdziebło/tarantroga.pl dla UMWKPRegionalne Forum Samorządowe, 22 czerwca 2021, fot. Szymon Zdziebło/tarantroga.pl dla UMWKPRegionalne Forum Samorządowe, 22 czerwca 2021, fot. Szymon Zdziebło/tarantroga.pl dla UMWKPRegionalne Forum Samorządowe, 22 czerwca 2021, fot. Szymon Zdziebło/tarantroga.pl dla UMWKPRegionalne Forum Samorządowe, 22 czerwca 2021, fot. Szymon Zdziebło/tarantroga.pl dla UMWKPRegionalne Forum Samorządowe, 22 czerwca 2021, fot. Szymon Zdziebło/tarantroga.pl dla UMWKPRegionalne Forum Samorządowe, 22 czerwca 2021, fot. Szymon Zdziebło/tarantroga.pl dla UMWKPRegionalne Forum Samorządowe, 22 czerwca 2021, fot. Szymon Zdziebło/tarantroga.pl dla UMWKPRegionalne Forum Samorządowe, 22 czerwca 2021, fot. Szymon Zdziebło/tarantroga.pl dla UMWKPRegionalne Forum Samorządowe, 22 czerwca 2021, fot. Szymon Zdziebło/tarantroga.pl dla UMWKPRegionalne Forum Samorządowe, 22 czerwca 2021, fot. Szymon Zdziebło/tarantroga.pl dla UMWKPRegionalne Forum Samorządowe, 22 czerwca 2021, fot. Szymon Zdziebło/tarantroga.pl dla UMWKPRegionalne Forum Samorządowe, 22 czerwca 2021, fot. Szymon Zdziebło/tarantroga.pl dla UMWKPRegionalne Forum Samorządowe, 22 czerwca 2021, fot. Szymon Zdziebło/tarantroga.pl dla UMWKPRegionalne Forum Samorządowe, 22 czerwca 2021, fot. Szymon Zdziebło/tarantroga.pl dla UMWKPRegionalne Forum Samorządowe, 22 czerwca 2021, fot. Szymon Zdziebło/tarantroga.pl dla UMWKPRegionalne Forum Samorządowe, 22 czerwca 2021, fot. Szymon Zdziebło/tarantroga.pl dla UMWKPRegionalne Forum Samorządowe, 22 czerwca 2021, fot. Szymon Zdziebło/tarantroga.pl dla UMWKPRegionalne Forum Samorządowe, 22 czerwca 2021, fot. Szymon Zdziebło/tarantroga.pl dla UMWKPRegionalne Forum Samorządowe, 22 czerwca 2021, fot. Szymon Zdziebło/tarantroga.pl dla UMWKPRegionalne Forum Samorządowe, 22 czerwca 2021, fot. Szymon Zdziebło/tarantroga.pl dla UMWKPRegionalne Forum Samorządowe, 22 czerwca 2021, fot. Szymon Zdziebło/tarantroga.pl dla UMWKPRegionalne Forum Samorządowe, 22 czerwca 2021, fot. Szymon Zdziebło/tarantroga.pl dla UMWKPRegionalne Forum Samorządowe, 22 czerwca 2021, fot. Szymon Zdziebło/tarantroga.pl dla UMWKPRegionalne Forum Samorządowe, 22 czerwca 2021, fot. Szymon Zdziebło/tarantroga.pl dla UMWKPRegionalne Forum Samorządowe, 22 czerwca 2021, fot. Szymon Zdziebło/tarantroga.pl dla UMWKPRegionalne Forum Samorządowe, 22 czerwca 2021, fot. Szymon Zdziebło/tarantroga.pl dla UMWKPRegionalne Forum Samorządowe, 22 czerwca 2021, fot. Szymon Zdziebło/tarantroga.pl dla UMWKPRegionalne Forum Samorządowe, 22 czerwca 2021, fot. Szymon Zdziebło/tarantroga.pl dla UMWKPRegionalne Forum Samorządowe, 22 czerwca 2021, fot. Szymon Zdziebło/tarantroga.pl dla UMWKPRegionalne Forum Samorządowe, 22 czerwca 2021, fot. Szymon Zdziebło/tarantroga.pl dla UMWKPRegionalne Forum Samorządowe, 22 czerwca 2021, fot. Szymon Zdziebło/tarantroga.pl dla UMWKPRegionalne Forum Samorządowe, 22 czerwca 2021, fot. Szymon Zdziebło/tarantroga.pl dla UMWKPRegionalne Forum Samorządowe, 22 czerwca 2021, fot. Szymon Zdziebło/tarantroga.pl dla UMWKPRegionalne Forum Samorządowe, 22 czerwca 2021, fot. Szymon Zdziebło/tarantroga.pl dla UMWKPRegionalne Forum Samorządowe, 22 czerwca 2021, fot. Szymon Zdziebło/tarantroga.pl dla UMWKPRegionalne Forum Samorządowe, 22 czerwca 2021, fot. Szymon Zdziebło/tarantroga.pl dla UMWKPRegionalne Forum Samorządowe, 22 czerwca 2021, fot. Szymon Zdziebło/tarantroga.pl dla UMWKPRegionalne Forum Samorządowe, 22 czerwca 2021, fot. Szymon Zdziebło/tarantroga.pl dla UMWKPRegionalne Forum Samorządowe, 22 czerwca 2021, fot. Szymon Zdziebło/tarantroga.pl dla UMWKPRegionalne Forum Samorządowe, 22 czerwca 2021, fot. Szymon Zdziebło/tarantroga.pl dla UMWKPRegionalne Forum Samorządowe, 22 czerwca 2021, fot. Szymon Zdziebło/tarantroga.pl dla UMWKPRegionalne Forum Samorządowe, 22 czerwca 2021, fot. Szymon Zdziebło/tarantroga.pl dla UMWKPRegionalne Forum Samorządowe, 22 czerwca 2021, fot. Szymon Zdziebło/tarantroga.pl dla UMWKP