Aktualności

Realizatorzy Trampoliny, holistycznego programu adresowanego do młodzieży z tak zwanych trudnych środowisk, fot. Andrzej Goiński
Realizatorzy Trampoliny, holistycznego programu adresowanego do młodzieży z tak zwanych trudnych środowisk, fot. Andrzej Goiński

Forum Polityki Społecznej

Blisko stu przedstawicieli instytucji zajmujących się realizacją polityki społecznej z terenu całego województwa uczestniczyło w dwudniowym (23 i 24 maja) II Kujawsko-Pomorskim Forum Pomocy Społecznej, które odbywało się w Fojutowie w powiecie tucholskim. Tematem spotkania były rola samorządów lokalnych w budowaniu systemu wsparcia dla rodzin oraz rozwiązania na rzecz seniorów i kwestie związane z organizacją pieczy zastępczej.

 

Podczas sesji plenarnej zaprezentowano przygotowany przez naukowców z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego raport z badań na temat profesjonalizmu pracowników socjalnych i kierowników ośrodków pomocy społecznej. Rozmawiano też na temat regionalnego wymiaru polityki senioralnej oraz systemu pieczy zastępczej. Organizatorzy przygotowali także informację na temat środków Regionalnego Programu Operacyjnego na projekty w dziedzinie polityki społecznej, prezentację dobrych praktyk w sferze opieki nad niesamodzielnymi osobami starszymi, rodzinnych form pieczy zastępczej i adresowanej do rodzin profilaktyki społecznej, a także wizytę w jednym z gospodarstw opiekuńczych, powstałych w ramach projektu „Zielona opieka”, realizowanego przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie.

 

– W Kujawsko-Pomorskiem czynimy wiele, by stworzyć warunki dla rozwoju usług społecznych, zapewniających podopiecznym warunki możliwie zbliżone do rodzinnych – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

 

Gospodarzem forum był marszałkowski Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, wśród uczestników znaleźli się także reprezentanci administracji rządowej. Honorowy patronat objął marszałek Piotr Całbecki.

 

Zobacz też:

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

23 maja 2017 r.

Ostatnia aktualizacja: 25 maja 2017 r.