Aktualności

Zespół Szkół w Mogilnie, fot. Tymon Markowski
Zespół Szkół w Mogilnie, fot. Tymon Markowski

RPO na nowoczesną edukację zawodową

W puli Regionalnego Programu Operacyjnego są środki na wyposażenie warsztatów i pracowni nauki zawodu, organizację dodatkowych zajęć oraz praktyk i staży u pracodawców, a także kursy dokształcające dla nauczycieli. Nabór wniosków o wsparcie rozpocznie się 29 maja.

 

– Zależy nam, by kierunki i standardy kształcenia zawodowego odpowiadały potrzebom rynku pracy, by kończący szkoły młodzi ludzie znali swój fach i wiedzieli, czego oczekują od nich pracodawcy. Jestem przekonany, że to co proponujemy będzie dla nich dobrym startem w życie zawodowe – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.  

 

W ramach najnowszego naboru wniosków o dofinansowanie projektów dotyczących szkolnictwa zawodowego organy prowadzące takie placówki mogą się ubiegać o wsparcie na:

  • przygotowanie doradztwa edukacyjno-zawodowego,
  • organizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, kursów przygotowawczych i zajęć w szkołach wyższych,
  • pomoc dla uczniów w zdobywaniu dodatkowych uprawnień i potwierdzaniu kwalifikacji zawodowych, między innymi poprzez udział w kwalifikacyjnych kursach zawodowych i kursach umiejętności zawodowych,
  • doskonalenie umiejętności, kompetencji i kwalifikacji dla nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zwodu,
  • tworzenie nowej oferty edukacyjnej w szkołach i wdrożenie innowacyjnych form nauczania zawodowego,
  • włączenie pracodawców w system egzaminowania oraz tworzenie klas patronackich,
  • wyposażenie pracowni i warsztatów szkolnych w celu stworzenia w nich warunków odzwierciedlających warunki pracy właściwe dla nauczanych zawodów,
  • realizację wysokiej jakości staży i praktyk we współpracy z pracodawcami.

 

W konkursowej puli jest ponad 30 milionów złotych. Nabór rozpocznie się 29 maja i potrwa do 19 czerwca. Rozstrzygniecie w listopadzie. Szczegóły na temat naboru

 

To kolejne wsparcie na rozwój szkolnictwa zawodnego, które rozdysponowaliśmy w ramach naszego Regionalnego Programu Operacyjnego. Dotacje trafiły już między innymi na dofinansowanie projektów dotyczących organizacji staży i praktyk dla uczniów (więcej) a także rozbudowę, modernizację oraz wyposażenie warsztatów i pracowni kształcenia praktycznego (więcej).

 

Czytaj też: Aktualne konkursy RPO

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

23 maja 2017 r