Aktualności

Zwycięzca konkursu Jędrzej Kopiszka z Gimnazjum nr 32 w Bydgoszczy, fot. Andrzej Goiński
Zwycięzca konkursu Jędrzej Kopiszka z Gimnazjum nr 32 w Bydgoszczy, fot. Andrzej Goiński

Finał konkursu wiedzy o samorządzie

Jędrzej Kopiszka z Gimnazjum nr 32 w Bydgoszczy zwyciężył w XIII edycji Regionalnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla gimnazjalistów. Finał konkursu odbył się 3 marca w Urzędzie Marszałkowskim.

 

Do rywalizacji stanęło 19 uczniów, którzy przebrnęli przez dwa pierwsze etapy konkursu. Finał składał się z dwóch etapów: pisemnego testu oraz części ustnej. Suma punktów z testu oraz ocen jurorów z części praktycznej pozwoliła wyłonić trzech zwycięzców, którzy otrzymają nagrody finansowe.

 

Gimnazjum nr 2 im. Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Dobrzejewicach, której finaliści zdobyli najwięcej tytułów laureatów, otrzyma nagrodę rzeczową.

 

Wyniki:

I miejsce – Jędrzej Kopiszka z Gimnazjum nr 32 w Bydgoszczy

II miejsce – Jan Dudziński z Gimnazjum nr 12 w Grudziądzu

III miejsce – Radosław Lipowski z Gimnazjum w Lubostroniu

 

Fundatorem pierwszej nagrody finansowej był Przewodniczący Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Drugą i trzecią nagrodę ufundował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

 

Nauczyciele również otrzymali nagrody finansowe:

I miejsce – Wojciech Chrzanowski – Gimnazjum nr 32 w Bydgoszczy

II miejsce – Sylwia Lauda – Gimnazjum nr 12 w Grudziądzu

III miejsce – Julita Jasewicz – Gimnazjum w Lubostroniu

 

Konkurs organizował Przewodniczący Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego wraz z Kujawsko-Pomorskim Kuratorem Oświaty oraz Prezesem Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Konkursowi patronowały uczelnie: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku.

 

Kancelaria Sejmiku

 

3 marca 2016 r.

 

Konkurs wiedzy o samorządzie terytorialnym dla gimnazjalistów, fot. Szymon ZdziebłoKonkurs wiedzy o samorządzie terytorialnym dla gimnazjalistów, fot. Szymon ZdziebłoKonkurs wiedzy o samorządzie terytorialnym dla gimnazjalistów, fot. Szymon ZdziebłoKonkurs wiedzy o samorządzie terytorialnym dla gimnazjalistów, fot. Szymon ZdziebłoKonkurs wiedzy o samorządzie terytorialnym dla gimnazjalistów, fot. Andrzej GoińskiKonkurs wiedzy o samorządzie terytorialnym dla gimnazjalistów, fot. Andrzej GoińskiKonkurs wiedzy o samorządzie terytorialnym dla gimnazjalistów, fot. Andrzej Goiński